Logowanie do System sprawozdań KDM

Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych

Kierownik projektu: Marcin Ciołek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter naukowo-badawczy i jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2015/17/B/ST7/03772). Projekt rozpoczął się w lutym 2016 roku i zakończy się w lutym 2019 roku (3 lata). Zespół badawczy składa się z trzech pracowników naukowych Katedry Systemów Automatyki i jednego doktoranta. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki.

Celem projektu jest estymacja funkcji autokorelacji i widmowej gęstości mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych, które można opisać za pomocą modeli autoregresyjnych o wolnozmiennych współczynnikach autoregresji. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie adaptacyjny dobór efektywnej szerokości lokalnego okna analizy, czyli tzw. pasma estymacji oraz adaptacyjny dobór liczby estymowanych współczynników, czyli rzędów autoregresji.

Pierwsze wyniki zostały już opublikowane na międzynarodowej konferencji w tym roku:

Niedźwiecki M., Ciołek M. "On adaptive selection of estimation bandwidth for analysis of locally stationary multivariate processes", In 41th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Shanghai, China, March 20-25, 2016, pp. 4860?4864

Wyniki grantu zostaną w przyszłości wykorzystane w publikacjach naukowych, w referatach konferencyjnych oraz w przygotowaniu pracy doktorskiej.

Publikacje

  1. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Y. Kajikawa, On adaptive covariance and spectrum estimation of locally stationary multivariate processes, Automatica 82, (2017) 1-12
  2. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, New semi-causal and noncausal techniques for detection of impulsive disturbances in multivariate signals with audio applications, IEEE Transactions on Signal Processing 65(15), (2017) 3881-3892
  3. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, On joint order and bandwidth selection for identification of nonstationary autoregressive processes, 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2017), Kos, Greece, September ISSN: 2076-1465, (2017) 1505-1509
  4. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Akaike's final prediction error criterion revisited, 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) Barcelona, Spain 1, (2017) 237-242
  5. M. Ciołek, M. Niedźwiecki, Detection of impulsive disturbances in archive audio signals, The 42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2017) New Orleans, USA 1, (2017) 671-675
  6. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, On noncausal identification of nonstationary multivariate autoregressive processes, Pismo: IEEE Transactions on Signal Processing 1, (2018) 1-13
  7. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Identification of nonstationary multivariate autoregressive processes - Comparison of competitive and collaborative strategies for joint selection of estimation bandwidth and model order, Pismo: Digital Signal Processing 78, (2018) 72-81
  8. Niedźwiecki M. and Ciołek M., New results on estimation bandwidth adaptation, Pismo: IFAC-PapersOnLine 15, (2018) 933-938
  9. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Two-stage identification of locally stationary autoregressive processes and its application to the parametric spectrum estimation, Konferencja: : the 43rd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2018)), 15-20 April, Calgary, Canada ISSN: 2379-190X, (2018) 4344-4348
  10. Niedźwiecki M. and Chojnacki D., Identification of nonstationary processes using noncausal bidirectional lattice filtering, Konferencja: Proceedings of International conference on Time Series and Forecasting ITISE, 19th-21th September, Granada (SPAIN) n/n, (2018) 741-752