Logowanie do System sprawozdań KDM

Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych

Kierownik projektu: Marcin Ciołek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter naukowo-badawczy i jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2015/17/B/ST7/03772). Projekt rozpoczął się w lutym 2016 roku i zakończy się w lutym 2019 roku (3 lata). Zespół badawczy składa się z trzech pracowników naukowych Katedry Systemów Automatyki i jednego doktoranta. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki.

Celem projektu jest estymacja funkcji autokorelacji i widmowej gęstości mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych, które można opisać za pomocą modeli autoregresyjnych o wolnozmiennych współczynnikach autoregresji. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie adaptacyjny dobór efektywnej szerokości lokalnego okna analizy, czyli tzw. pasma estymacji oraz adaptacyjny dobór liczby estymowanych współczynników, czyli rzędów autoregresji.

Pierwsze wyniki zostały już opublikowane na międzynarodowej konferencji w tym roku:

Niedźwiecki M., Ciołek M. "On adaptive selection of estimation bandwidth for analysis of locally stationary multivariate processes", In 41th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Shanghai, China, March 20-25, 2016, pp. 4860?4864

Wyniki grantu zostaną w przyszłości wykorzystane w publikacjach naukowych, w referatach konferencyjnych oraz w przygotowaniu pracy doktorskiej.

Publikacje

  1. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Y. Kajikawa, On adaptive covariance and spectrum estimation of locally stationary multivariate processes, Automatica 82, (2017) 1-12
  2. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, New semi-causal and noncausal techniques for detection of impulsive disturbances in multivariate signals with audio applications, IEEE Transactions on Signal Processing 65(15), (2017) 3881-3892
  3. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, On joint order and bandwidth selection for identification of nonstationary autoregressive processes, 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2017), Kos, Greece, September ISSN: 2076-1465, (2017) 1505-1509
  4. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Akaike's final prediction error criterion revisited, 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) Barcelona, Spain 1, (2017) 237-242
  5. M. Ciołek, M. Niedźwiecki, Detection of impulsive disturbances in archive audio signals, The 42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2017) New Orleans, USA 1, (2017) 671-675

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93