Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzu

Kierownik projektu: Aleksander Kniat

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

W Katedrze Mechatroniki Morskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej od lat prowadzone są prace naukowo-badawcze, dotyczące urządzeń pokładowych w tym żurawi łodziowych i łodzi ratunkowych. W ramach realizowanego w latach 2003-2008 projektu Safecrafts powstał model obliczeniowy, służący do symulowania ruchu łodzi ratunkowej, opuszczanej wzdłuż burty statku, przygotowany przez dr Pawła Dymarskiego.

Model ten zawiera informacje o układzie mechanicznym, jak również o ruchu statku i wymuszeniach jakim podlega opuszczana łódź ratunkowa. Efektem obliczeń dla zadanych parametrów wejściowych jest trajektoria ruchu opuszczanej łodzi oraz prędkości i przyśpieszenia jakim jest poddana. Model został zaimplementowany w postaci programu RESBO napisanego w języku C++, który pobiera dane wejściowe z pliku tekstowego i zapisuje wyniki również w postaci pliku tekstowego. W celu analizy wyniki obliczeń mogą być prezentowane jako wykresy przy użyciu innych narzędzi.

Dzięki programowi RESBO możliwa jest analiza konkretnego przypadku opuszczania łodzi ratunkowej opisanego danym zestawem parametrów.

Obecnie prace badawcze ukierunkowane są na wyszukiwanie tych przypadków, w których występują zagrożenia dla ludzi, znajdujących się na opuszczanej łodzi ratunkowej, aby umieć je wyeliminować w praktyce. W tym celu program musi być uruchamiany wielokrotnie z różnymi danymi wejściowymi, a wyniki obliczeń sprawdzane są pod kątem występowania uderzeń łodzi ratunkowej o burtę statku i przekroczenia dopuszczalnych przyspieszeń.

Publikacje

  1. Dymarski C., Dymarski P., Kniat A., Searching for Critical Conditions During Lifeboat Launching - Simulations, Polish Maritime Research 93 (S1), (2017) 53-58
  2. Kniat A. Dymarski P., Model test of vertical movement damping of a lifeboat lowered on a flat sea surface, Polish Maritime Research S1(97), (2018) 51-55