Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, Wybrane problemy związane z wykorzystaniem wielkogabarytowych geosyntetycznych elementów w budownictwie wodnym, Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY HYDROTECHNIKI organizowana przez Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu XI, (2017) 10-12 maja

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93