Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach

Kierownik projektu: Michał Pacholczyk

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Tradycyjne turbiny wiatrowe, zgodnie z teorią Betz?a mogą wydobyć 59,3% energii kinetycznej zmagazynowanej w wietrze. W rzeczywistości jest to ok. 30-50%. Koncepcja turbiny dwu-wirnikowej o przeciwbieżnie obracających się śmigłach (turbina CRWT) zakłada wzrost produkcji energii o ok. 20-30% w stosunku do turbin jednowirnikowych.

W ramach projektu autorzy planują numeryczne modelowanie przepływu powietrza przez turbinę CRWT z wykorzystaniem metod Computional Fluid Dynamics (CFD). Prowadzone symulacje mają na celu ocenę efektywności energetycznej turbiny, badanie interakcji aerodynamicznych pomiędzy wirnikami i konstrukcją wieży, analizę strugi powietrza wzbudzonej przez turbinę oraz optymalizację profili aerodynamicznych płatów wirników.

Rezultaty badań przeprowadzonych na Komputerach Dużej Mocy Centrum CI TASK zostaną wykorzystane w pracy doktorskiej pisanej przez autora na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG.

Publikacje

  1. Michał PACHOLCZYK , Dariusz KARKOSIŃSKI, WIND RESOURCE ASSESSMENT AND ENERGY YIELD PREDICTION FOR THE SMALL WIND TURBINE ON THE SZUBIENICZNE HILL, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 51, (2016) 135-138
  2. M. Pacholczyk, K. Blecharz, D. Karkosiński, MODELOWANIE TURBINY WIATROWEJ Z DWOMA PRZECIWBIEŻNIE OBRACAJĄCYMI SIĘ WIRNIKAMI, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 57, (2017) 81-84