Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Arkadiusz Ryfa*, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, Reconstruction of the spatial distribution of the heat transfer coefficient for an array of air jets, Inverse Problems Symposium 2016 -, (2016) 4
  2. Arkadiusz Ryfa, Wojciech Adamczyk, Marek Rojczyk, Development of correlation for the heat transfer coefficient for an array of air jets, Inverse Problems Symposium 2017 -, (2017) 7
  3. Arkadiusz Ryfa, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, On influence of the approximation parameters on the reconstructed heat transfer coefficient for an array of jets, ECCOMAS International Conference IPM 2017 1, (2017) 1-3
  4. Arkadiusz Ryfa, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, Development of correlation for the heat transfer coefficient for an array of air jets, 9th International Conference on Inverse Problems in Engineering 1, (2017) 1-8
  5. Arkadiusz Ryfa, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, Wpływ wybranych parametrów na współczynnik wnikania ciepła dla układu strug, XXIII Zjazd Termodynamików 1, (2017) 1-10
  6. Arkadiusz Ryfa, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, Determination of the heat transfer coefficient for an array of free surface water jets., XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer Vol 2, (2018) 202-203
  7. Arkadiusz Ryfa, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, Development of correlation for the heat transfer coefficient for an array of water jets., Inverse Problems Symposium 2018 -, (2018) -
  8. Arkadiusz Ryfa, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, On influence of selected parameters on the spatial distribution of the heat transfer coefficient for an array of air jets, Applied Thermal Engineering 146, (2019) 21-29
  9. Arkadiusz Ryfa, Marek Rojczyk, Wojciech Adamczyk, Determination of heat transfer coefficient for array of free surface water jets, Heat Transfer Engineering -, (2019) -