Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. A. Butterweck, J. Głuch, Accuracy Investigations of Turbine Blading Neural Models Applied to Thermal and Flow Diagnostics, Advances in Intelligent Systems and Computing 386, (2016) 267 - 274
  2. A. Butterweck, J. Głuch, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do diagnostyki cieplno-przepływowej wieńców turbin parowych, Mechanik 7, (2014) 173 - 180
  3. A. Butterweck, J. Głuch, Application of spatial neural simulators of turbine blade rows to fluid flow diagnostics, Aktualne zagadnienia energetyki. - Tom 1 t. 1 , (2014) 179 - 189
  4. A. Butterweck, A. Grzymkowska, J. Głuch, ZASTOSOWANIE METOD SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WYSZUKIWANIA STANÓW REFERENCYJNYCH PRZEPŁYWÓW W KANAŁACH ŁOPATKOWYCH DLA CELÓW DIAGNOSTYKI CIEPLNO-PRZEPŁYWOWEJ TURBIN PAROWYCH, O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej 1, (2014) 162 - 175

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93