Logowanie do System sprawozdań KDM

Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistej

Kierownik projektu: Natalia Kuczyńska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem prowadzonych badań naukowych jest optymalizacja i zapewnienie bezpieczeństwa wielkogabarytowych cylindrycznych silosów z blachy falistej wzmocnionych słupami przy zastosowaniu metod obliczeniowych bazujących na metodzie elementów skończonych z uwagi na napór i wyboczenie z uwzględnieniem materiału sypkiego.

W części teoretycznej zostaną wykonane obliczenia numeryczne przy zastosowaniu najnowszych narzędzi naukowych na bazie metody elementów skończonych. Dynamiczne zachowanie materiału sypkiego w silosach będzie symulowane przy użyciu modelu konstytutywnego dla ośrodków ciągłych opartego na mikropolarnej teorii hipoplastyczności uwzględniającego lokalizację odkształceń w materiałach sypkich i prędkość odkształcenia.

W etapie końcowym zostaną wykonane obszerne studia parametryczne dla dużych silosów w celu opracowania wzorów dla projektantów do wymiarowania silosów z blachy falistej wzmocnionych słupami ze względu na nośność i wyboczenie.

Publikacje

  1. Kuczyńska N., Wójcik M., Tejchman-Konarzewski A, Effect of bulk solid on strength of cylindrical corrugated silos during filling., JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 115, (2015) 1-17
  2. P. Iwicki, K. Rejowski, J. Tejchman, Stability of cylindrical steel silos composed of corrugated sheets and columns based on FE analyses versus Eurocode 3 approach, Engineering Failure Analysis 57, (2015) 444-469
  3. K. Rejowski, P. Iwicki, Buckling Analysis of Cold Formed Silo Column, Mechanics and Mechanical Engineering 2, (2016) 109-120
  4. K. Rejowski, P. Iwicki, Simplified stability analysis of steel cylindrical silos with corrugated walls and vertical columns, Recent Progress in Steel and Composite Structures 1, (2016) 525-532
  5. M Wójcik, M Sondej, K Rejowski, J Tejchman, Full-scale experiments on wheat flow in steel silo composed of corrugated walls and columns, Powder Technology Volume 311, (2017) 537-555
  6. P.Iwicki, K.Rejowski, J.Tejchman, Simplified numerical model for global stability of corrugated silos with vertical stiffeners, Journal of Constructional Steel Research Volume 138, (2017) 93-116
  7. P. Iwicki, K. Rejowski, J. Tejchman, Determination of buckling strength of silos composed of corrugated walls and thin-walled-columns using simplified wall segment models, THIN-WALLED STRUCTURES 135, (2018) 414 - 436