Logowanie do System sprawozdań KDM

Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia

Kierownik projektu: Jakub Kowalski

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt obliczeniowy dotyczy doktoratu.

Doktorat obejmuje modelowanie rozwijających się pęknięć zmęczeniowych w węzłach konstrukcyjnych typowej cienkościennej konstrukcji okrętu. Celem pracy jest między innymi wykazanie, że modelując rozwijające się pęknięcie (wraz z jego trajektorią) przy użyciu metody elementów skończonych - badając dokładny rozkład naprężeń w wierzchołku propagującego pęknięcia i w oparciu o zmodyfikowane równanie Parisa wyznaczyć przyrost długości i kierunek tegoż pęknięcia - można zwiększyć dokładność obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętowych . W założeniu obliczenia mają być wykonane na typowych "okrętowych" modelach MES. Pracą własną doktoranta ma być napisanie, zaprogramowanie i wykonanie walidacji własnego algorytmu obliczeniowego uzupełniającego jeden z popularnych systemów do obliczeń MES, którego istotnym elementem będzie automatyczna i samoistna modyfikacja siatki elementów skończonych.

Dotychczas prowadzone badania literaturowe wykazały, że oprogramowanie Abaqus posiada najbardziej zaawansowane moduły służące do obliczania propagacji pęknięcia oraz wyznaczania jego trajektorii. Korzystanie z ogólnie dostępnego oprogramowania ma stanowić jeden z punktów odniesienia w testowaniu proponowanego argotyzmu. Dodatkowo oprogramowanie Abaqus umożliwia dołączanie autorskich, napisanych w ogólnie dostępnych językach programowania modułów, dlatego też wydaje się, że stanowi dobrą bazę do dalszej pracy naukowej.

Używane oprogramowanie nie jest zrównoleglone. Do badań wykorzystywana będzie metoda elementów skończonych. Planowane jest wykorzystanie modułu obliczającego trwałość zmęczeniową, wbudowanego w oprogramowanie Abaqus oraz napisanie własnego, niezależnego modułu współdziałającego w oparciu o wspomniane środowisko.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93