Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworów

Kierownik projektu: Marta Łabuda

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt zakłada wykonanie obliczeń struktury elektronowej cząsteczki cis platyny (cis-[Pt(NH3)2Cl2]), która jest aktywnym chemioterapeutykiem używanych w zastosowaniach medycznych. W tym celu chcemy poznać strukturę cząsteczki i jej właściwości, np.: określenie geometrii układu, częstości drgań, energii potencjalnej, natężeń widm IR i UV, obliczenie energii jonizacji i określenie stanów elektronowych układu. Dodatkowo, wyznaczone zostaną orbitale molekularne oraz gęstość elektronowa niezależna od czasu. Obliczenia struktury cząsteczki i odpowiednich parametrów spektroskopowych wykonywane będą za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster, metody perturbacyjnej M?llera-Plesseta oraz metody funkcjonałów gęstości (z ang. Density Functional Theory) z wieloma różnymi funkcjonałami. Planowane obliczenia będą wykonane za pomocą pakietów obliczeniowych GAUSSIAN i MOLPRO udostępnionych w CI TASK. Nasze wyniki będą porównane z danymi uzyskanych w ramach przeprowadzonych eksperymentów. Finalnym osiągnięciem będzie publikacja otrzymanych rezultatów w ramach pracy magisterskiej.