Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Jakub Konkol, Numerical Estimation of the Pile Toe and Shaft Unit Resistances During the Installation Process in Sands, Studia Geotechnica et Mechanica 37(1) , (2015) 37-44
  2. Jakub Konkol, Lech Bałachowski , Large deformation finite element analysis of undrained pile installation, Studia Geotechnica et Mechanica 1, (2016) 45-54
  3. Konkol, J., Bałachowski, L., Numerical modeling of cone penetration test in slightly overconsolidated clay with arbitrary Lagrangian-Eulerian formulation, Procedia Engineering 175, (2017) 273-278
  4. Konkol, J., Bałachowski, L., Influence of Installation Effects on Pile Bearing Capacity in Cohesive Soils?Large Deformation Analysis Via Finite Element Method, Studia Geotechnica et Mechanica 39, (2017) 27-38
  5. Konkol J., Numerical analysis of pile installation effects in cohesive soils, PhD Thesis, PhD Thesis, (2017) 286

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93