Logowanie do System sprawozdań KDM

Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnych

Kierownik projektu: Krzysztof Turewicz

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Streszczenie projektu

W ramach tego etapu realizowana jest praca badawcza: Metoda wyznaczania sił dynamicznych w wysokoobciążalnych modułowych zestawach transportowych za pomocą analiz MBS. Do realizacji pracy wymagany jest program MSC.ADAMS/Machinery. Celem pracy jest opracowanie metody prowadzenia symulacji z zastosowaniem obliczeń numerycznych MBS do wyznaczania sił zarówno w wysokoobciążalnych, modułowych zestawach transportowych jak i sił kontaktowych w rolkach nośnych tych zestawów, tj. oddziałujących bezpośrednio na trasę górniczej kolejki podwieszonej. Metoda ta pozwoli na identyfikację przeciążeń dynamicznych oddziaływujących na trasę kolejki, co jest istotne przy obserwowanym trendzie wzrostowym mas transportowanych ładunków. W tym celu przeanalizowane zostaną stany kryterialne, zarówno robocze jak i awaryjne.

Publikacje

  1. K.Herbuś, K.Szewerda, J.Świder, Koncepcja rozbudowy i parametryzacji wirtualnego modelu ścianowego przenośnika zgrzebłowego, Modelowanie Inżynierskie tom 24 55, (2015) 34-41
  2. Kamil Szewerda, Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś, Analysis of impact of longitudinal inclination of a chain conveyor on dynamical phenomena during operation, MATEC Web of Conferences - CoSME'16 94, (2017) 1-7
  3. Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś, Kamil Szewerda, Dynamic analysis of scraper conveyor operation with external loads, MATEC Web of Conferences - CoSME'16 94, (2017) 1-6
  4. Kamil Szewerda, Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś, Koncepcja algorytmu sterowania wydajnością przenośnika ścianowego, Maszyny Górnicze 4, (2016) 93-103
  5. Jerzy Świder, Kamil Szewerda, Krzysztof Herbuś, Identyfikacja modelu obliczeniowego ścianowego przenośnika zgrzebłowego, 56 Sympozion Modelowanie w Mechanice 00, (2017) 00
  6. Jerzy Świder, Kamil Szewerda, Krzysztof Herbuś, Control of selected operational parameters of the scraper conveyor, to improve its work conditions, The 4th International Conference Mechatronics Ideas for Industrial Applications 00, (2017) 00
  7. Jerzy Świder, Kamil Szewerda, Krzysztof Herbuś, WPŁYW REGULACJI WYBRANYCH PARAMETRÓW PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO NA STAN JEGO PRACY, Maszyny Górnicze 4, (2017) 30-40