Logowanie do System sprawozdań KDM

Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracy

Kierownik projektu: Jarosław Tokarczyk

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Streszczenie projektu

W ramach tego tematu realizowana jest praca habilitacyjna dr. inż. Jarosława Tokarczyka. Obecnie prowadzony jest etap: Ocena rozwiązań konstrukcyjnych górniczych środków transportu pomocniczego dla kryterium bezpieczeństwa. W ramach etapu oceniane są wirtualne prototypy maszyn górniczych a w szczególności środków transportu pomocniczego dla kryterium bezpieczeństwa, z zastosowaniem modeli cech antropometrycznych manekinów typu Hybrid III. Realizacja etapu wymaga stosowania następującego oprogramowania MSC.Software: MSC.Patran, MSC.Nastran, MSC.Adams, MSC.Dytran.

Publikacje

  1. Jarosław Tokarczyk, Method for identification of results of dynamic overloads in assessment of safety use of the mine auxiliary transportation system, Archives of Mining Sciences Vol. 61 No 4, (2016) 765-777
  2. dr inż. Jarosław Tokarczyk, Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG 52, (2017) 138