Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Jarosław Tokarczyk, Method for identification of results of dynamic overloads in assessment of safety use of the mine auxiliary transportation system, Archives of Mining Sciences Vol. 61 No 4, (2016) 765-777
  2. dr inż. Jarosław Tokarczyk, Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG 52, (2017) 138
  3. Jarosław Tokarczyk, Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych, ITG KOMAG 52, (2017) 138