Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Łukasz Breńkacz, Sebastian Bykuć, Grzegorz Żywica, Tomasz Kaczmarczyk, The laboratory test stand of the orc micro power plant, Cieplne Maszyny Przepływowe Turbomachinery 145, (2014) 2
  2. Łukasz Breńkacz, Identification of stiffness, damping and mass coefficients of rotor-bearing system using impulse response method, Journal of Vibroengineering 17/5, (2015) 1392-8716
  3. Łukasz Breńkacz, Identyfikacja współczynników dynamicznych łożysk z uwzględnieniem niewyważenia wału, Mechanik 7, (2015) 101-108
  4. Łukasz Breńkacz, Grzegorz Żywica, The sensitivity analysis of the method for identification of bearing dynamic coefficients, DYNAMICAL SYSTEMS - Modeling (SPRINGER) -, (2015) 14
  5. Łukasz Breńkacz, Przedziały adekwatności liniowych i nieliniowych metod określania właściwości dynamicznych maszyn wirnikowych, Rozprawa doktorska 1, (2016) 207
  6. Łukasz Breńkacz, Grzegorz Żywica, Marta Drosińska-Komor, The experimental identification of the dynamic coefficients of two hydrodynamic journal bearings operating at constant rotational speed and under nonlinear conditions, Polish Maritime research 4(96), (2017) 108-118
  7. Łukasz Breńkacz, Grzegorz Żywica, Comparison of Experimentally and Numerically Determined Dynamic Coefficients of the Hydrodynamic Slide Bearings Operating in the Nonlinear Rotating System, ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition 7A, (2017) 56
  8. Ł. Breńkacz, G. Żywica, M. Drosińska-Komor i N. Szewczuk-Krypa, The experimental determination of bearings dynamic coefficients in a wide range of rotational speeds, taking into account the resonance and hydrodynamic instability, Dynamical Systems in Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics -, (2018) 13-24