Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstka

Kierownik projektu: Marta Łabuda

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt zakłada wykonanie obliczeń struktury elektronowej układu C2+/K+ - pirymidyna, pirydyna, w celu określenia geometrii układu, częstości drgań, energii potencjalnej w zależności od odległości jonu od biomolekuły, obliczenie energii jonizacji i określenie stanów elektronowych układu. Dodatkowo, wyznaczone zostaną orbitale molekularne oraz gęstość elektronowa niezależna od czasu. Obliczenia struktury cząsteczki i odpowiednich parametrów spektroskopowych wykonywane będą za pomocą metod ab initio chemii kwantowej takich jak metoda Hartree Focka, Complete Active Space Self Consistent Field, Coupled Cluster oraz metody funkcjonałów gęstości (Density Functional Theory). Planowane obliczenia będą wykonane za pomocą pakietów obliczeniowych GAUSSIAN i MOLPRO udostępnionych w CI TASK. Nasze wyniki będą porównane z danymi uzyskanych w ramach przeprowadzonych eksperymentów. Finalnym osiągnięciem będzie publikacja otrzymanych rezultatów w ramach pracy magisterskiej.

Publikacje

  1. Anna Wirkus, Modelowanie struktury molekularnej pirydyny. Wyznaczanie struktury nisko leżących stanów wzbudzonych., Praca magisterska brak, (2014) ponad 50
  2. E.Erdmann, M.C. Bacchus-Montabonel and M.Łabuda, Modelling charge transfer processes in C2+ tetrahydrofuran collision for ion-induced radiation damage in DNA building blocks, Physical Chemistry Chemical Physics 19, (2017) 19722-19732
  3. Ewa Erdmann, Marta Łabuda, Conformation analysis and semiclassical dynamics study of charge exchange process induced by collision of C2+ ions with tetrahydrofuran , Journal of Physics Conference Series 875, (2017) 102025
  4. Ewa Erdmann,Marta Łabuda, Sergio Diaz-Tendero, Nestor Aguirre, Manuel Alcami , Charge dependence of fragmentation process induced by ion collisions with furan molecule , Journal of Physics Conference Series 875, (2017) 102021
  5. E. Erdmann, M. Łabuda, S. Díaz-Tendero, N.F. Aguirre, M. Alcamí , Neutral and ionized furan molecule: theoretical investigation of fragmentation dynamics, 4th XLIC General Meeting, Praga, Czechy -, (2017) -
  6. E. Erdmann, M. Łabuda, S. Díaz-Tendero, N.F. Aguirre, M. Alcamí , Charge dependence of fragmentation process induced by ion collisions with furan molecule, 30th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC XXX), Cairns, Australia. -, (2017) -