Logowanie do System sprawozdań KDM

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWA

Kierownik projektu: Jerzy Proficz

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem Projektu jest utworzenie Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) świadczącego kompleksowe usługi w obszarze kompetencji technologicznych dotyczącym nowoczesnych platform wytwarzania aplikacji równoległych, rozproszonych i mobilnych.Centrum oferować będzie swoim użytkownikom następujące zasoby i usługi:

1. Zaawansowaną infrastrukturę informatyczną, składającą się z nowoczesnego klastra obliczeniowego o wysokiej wydajności wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

2. Platformy wytwarzania aplikacji, wdrożone w środowisku zakupionego klastra umożliwiające budowę nowych aplikacji w oparciu o kompozycję usług informatycznych zgodnie z metodyką SOSE (ang. Service-Oriented Software Engineering).

3. Katalog usług doradczych, zapewniających użytkownikom wszechstronną pomoc merytoryczną w zakresie wykorzystania zaawansowanej infrastruktury informatycznej i wytwarzania nowoczesnych aplikacji na udostępnianych platformach.

Publikacje

 1. Henryk Krawczyk, C^2 NIWA - The Centre of Competence for Novel Infrastructure of Workable Applications, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 357-369
 2. Henryk Krawczyk, Jerzy Proficz, Bartłomiej Daca, KASKADA Platform in Cloud Environment, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 371-386
 3. Paweł Czarnul, BeesyCluster as Front-End for High Performance Computing Services, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 387-396
 4. Marek Downar, Wiki-WS as a C^2 NIWA Web Service Management Platform, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 397-405
 5. Tomasz Boiński, Adaption of Open Science Paradigm at Gdansk University of Technology , TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 407-417
 6. Julian Szymański, Retrieval of Heterogeneous Services in C^2 NIWA Repository, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 419-428
 7. Krystyna Dziubich, Business Process Modelling and Enterprise Improvement Analysis, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 429-444
 8. Andrzej Sobecki, Service Recommendation on Wiki-WS Platform, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 445-453
 9. Tomasz Goluch, Krzysztof M. Ocetkiewicz, Krzysztof Giaro, KOALA Graph Theory Internet Service, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 455-470
 10. Łukasz Wiszniewski,Tomasz Ziółkowski, Real-Time Connection between Immerse 3D Visualization Laboratory and KASKADA platform, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 471-480
 11. Beata Krawczyk-Bryłka, IT Project Teams Creation and Analysis in C2 NIWA Environment, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 527-540
 12. Agnieszka Popławska, C^2 NIWA Community - Segmentation Criteria and Building Brand Associations on the Example of a Selected Target Group, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 541-550
 13. Henryk Krawczyk, Krystyna Dziubich, Beata Krawczyk-Bryłka, CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI, Studia i Prace WNEiZ 39 tom 2, (2015) 181-193
 14. Wiszniewski, B., Acceptance Testing of Software Products for Cloud-Based On-Line Delivery, TASK Quarterly Volume 19 4, (2015) 495-526
 15. Wiszniewski, B., Koncepcja testowania usług w chmurze obliczeniowej - odbiór i akceptacja bibliotek i aplikacji, Raport Techniczny CI-TASK 1, (2015) 65

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93