Logowanie do System sprawozdań KDM

Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIO

Kierownik projektu: Paweł Dymarski

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest stworzenie bazy wiedzy, na podstawie której inwestor będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą najlepszego typu konstrukcji wsporczej morskiej farmy wiatrowej dla konkretnej lokalizacji na polskich obszarach morskich. W ramach projektu przewidziano badania dotyczące dna, prądów, falowania i zasobów biologicznych, które pozwolą na dobór optymalnego typu konstrukcji wsporczej oraz metody jej instalacji. Ponadto, zostaną opracowane kryteria doboru konstrukcji wsporczej w zależności od uwarunkowań geotechnicznych, głębokościowych oraz lokalnych warunków ekosystemu, a także kryteriów wyboru konstrukcji ze względu na wzajemne oddziaływanie falowania i prądów morskich. Wypracowane metody doboru konstrukcji wsporczej w zależności od warunków panujących w danej lokalizacji w obrębie polskich obszarów morskich oraz przeprowadzone analizy w zakresie koniecznych technik instalacji różnych typów konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej zostaną udostępnione inwestorom zainteresowanym budowaniem morskich farm wiatrowych.

Projekt jest realizowany przy współpracy MORCEKO (Morskie Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu) oraz partnera przemysłowego BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE Spółka Komandytowo-Akcyjna (Baltex Energia).

Ze względu na złożoność analizowanych konstrukcji oraz wielkość modeli MES budowanych w ramach ww. zadań, przeprowadzenie symulacji wymaga dużej ilości pamięci operacyjnej oraz zrównoleglenia obliczeń.

Publikacje

  1. C. Dymarski, Prof. ;P. Dymarski, Ph. D. ;J. Żywicki, Ms. C., DESIGN AND STRENGTH CALCULATIONS OF THE TRIPOD SUPPORT STRUCTURE FOR OFFSHORE POWER PLANT, POLISH MARITIME RESEARCH 1, (2015) 36-46