Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Piotr Klonowicz, Tomasz Suchocki, Jan Surwiło, Łukasz Witanowski, Jędrzej Koronowicz, Piotr Lampart, Opracowanie założeń do dokumentacji technicznej układu przepływowego dla typoszeregu turbin ORC 200, 500, 1000 kW, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN 61, (2014) 36
  2. Łukasz Witanowski, Piotr Lampart, WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW PSZCZELICH W PROCESIE POSZUKIWANIA MINIMUM FUNKCJI CELU, XIX Międzynarodowa Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji 1, (2015) 8
  3. Łukasz Witanowski, Piotr Klonowicz, Piotr Lampart, OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU ŁOPTAKI WIRNIKA TURBINY OSIOWEJ PRACUJĄCEJ NA CZYNNIKU MDM , XIX Międzynarodowa Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji 1, (2015) 12
  4. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., Optymalizacja kształtu łopatki wirnika turbiny osiowej pracującej na czynniku MDM, Mechanik 7, (2015) 959-970
  5. Witanowski Ł., Lampart P., Wykorzystanie algorytmów pszczelich W procesie poszukiwania minimum funkcji celu, Mechanik 7, (2015) 971-978
  6. Klonowicz P., Surwiło J., Witanowski Ł., Suchocki T.K., Kozanecki Z., Lampart P., Design and numerical study of turbines operating with MDM as working fluid, Open Engineering 5, (2015) 5
  7. Klonowicz P., Rusanov R., Suchocki T.K.,Surwiło J., Rusanov A., Lampart P., Design and simulations of radial-axial turbines working in ORC systems, Proceedings of the 12th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows ISAIF12-113, (2015) 1-7

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93