Logowanie do System sprawozdań KDM

Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych

Kierownik projektu: Zbigniew Czech

Politechnika Śląska

Wydział AEiI, Instytut Informatyki

Gliwice

Streszczenie projektu

Na podstawie znanego sekwencyjnego algorytmu wyznaczania dekompozycji języków skończonych podjęta zostanie próba dokonania zrównoleglenia procesu dekompozycji. Projekt ma na celu zapewnienie opracowania oraz implementacji algorytmu równoległego, działającego na wielu procesorach. Po uzyskaniu wyznaczonego celu przeprowadzony będzie szereg obliczeń umożliwiających ocenę jakości otrzymanego zrównoleglenia.

Bazując na wcześniejszych pracach prof. Zbigniewa Czecha nad tą kwestią, zostanie zastosowane nowe podejście do problemu, mające na celu minimalizację interakcji międzyprocesowej.

Projekt badawczy stawia sobie za cel przeprowadzenie analizy wąskich gardeł istniejących rozwiązań, a przede wszystkim zaproponowanie nowego sposobu zrównoleglenia algorytmu dekompozycji języków skończonych na wielu procesorach, co stanowi motywację do skorzystania z superkomputera.

Przewidywana implementacja wykorzystywać będzie język C/C++ połączony z użyciem standardu MPI (Message Passing Interface).

Publikacje

  1. Tomasz Jastrząb, Zbigniew Czech, A parallel algorithm for the decomposition of finite languages, Studia Informatica -, (2013) -
  2. T. Jastrząb, A comparative analysis of two parallel algorithms for finite languages decomposition, Pomiary Automatyka Kontrola 60 (6), (2014) 350-354
  3. T. Jastrząb, Zbigniew J. Czech, W. Wieczorek, Parallel Induction of Nondeterministic Finite Automata, , 11th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM'2015) Kraków, Poland, (2015) 1-10
  4. T. Jastrząb, Zbigniew J. Czech, W. Wieczorek, A parallel algorithm for decomposition of finite languages, International Conference on Parallel Computing (ParCo) 2015 Edinburgh, (2015) 1-5
  5. T. Jastrząb, Zbigniew J. Czech, W. Wieczorek, An Efficient Parallel Algorithm for Finite Languages Decomposition, Machine Learning 1, (2016) 1-10
  6. Tomasz Jastrząb, Zbigniew Czech, Wojciech Wieczorek, An efficient parallel algorithm for finite languages decomposition, Concurrency and Computation: Practice and Experience 1, (2016) 1-16
  7. Tomasz Jastrząb, Równoległe algorytmy rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów dotyczących języków formalnych, Politechnika Śląska w Gliwicach brak, (2019) 1-145