wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MES

Kierownik projektu: Wojciech Witkowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie symulacji zachowania się modeli MES wybranych konstrukcji inżynierii lądowej z uwzględnieniem nieliniowości: geometrycznych, materiałowych i związanych ze zmianą warunków brzegowych. Planuje się uwzględnienie obciążenia w postaci obciążeń wiatrem lub/i obciążeń akcydentalnych na przykład wywołanych zderzeniem czy wybuchem. W ramach nieliniowości materiałowych przewiduje się badania nad wykorzystaniem różnych modeli degradacji materiału uwzględniających prędkość odkształcenia czy delaminacji.

Publikacje

 1. Borys Sajko, A Two dimensional analysis of building shape influence on wind turbine efficiency on the example of Bahrain World Trade Center, WILiS PG 1, (2013) 1-65
 2. Katarzyna Czarnecka, Badania rozkładu naprężeń w połączeniach nitowanych, WILiS PG 1, (2013) 1-64
 3. Agata Majkowska, WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA MES KONSTRUKCJI BUDYNKÓW BETONOWYCH PODDANYCH DZIAŁANIU WYBUCHU, WILiS PG 1, (2013) 1-64
 4. Anna Fularczyk, Zbiorniki poddawane działaniu ciśnienia (wybuchu), WILiS PG 1, (2013) 1-77
 5. Karol Daszkiewicz, Wybrane aspekty modelowania uderzenia pojazdem dźwigara wiaduktu/, AKTUALNE BADANIA I ANALIZY Z INŻYNIERII LĄDOWEJ : Prace naukowe doktorantów/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Bzówki Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1, (2013) 425-432
 6. Bartosz Sobczyk, Numerical Simulation of two dimensional flow past a bridge cross section, Aktualne Badanie i Analizy z Inżynierii Lądowej/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Bzówki. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1, (2013) 653-660
 7. Daszkiewicz Karol, Analiza nieliniowa powłok z materiałów gradientowych w ośrodku mikropolarnym. Wiedza i eksperymenty w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej -, (2014) 756-722
 8. Bartosz Sobczyk, Numerical simulation of laminate composite specimens failure. W : Wiedza i Eksperymenty w Budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej -, (2014) 813-820
 9. Chróścielewski J., Sobczyk B., Witkowski W., Analiza drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru, Materiały z konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2014 -, (2014) 31-32
 10. Chróścielewski J., Witkowski W., Sobczyk B., Daszkiewicz K., Numerical simulations of novel GFRP sandwich footbridge, Proceedings of Int. Conf. Footbridges: Past, Present & Future FOOTBRIDGE-2014 -, (2014) 444-445
 11. Karol DASZKIEWICZ, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Wojciech WITKOWSKI, Geometrically Nonlinear Analysis of Functionally Graded Shells Based on 2-D Cosserat Constitutive Model, ENGINEERING TRANSACTIONS 62(2), (2014) 109-130
 12. Bartosz Sobczyk, Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski, Analiza drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru, Biuletyn WAT LXIV(1), (2015) 91-102
 13. Łuczkiewicz P., Daszkiewicz K., Witkowski W., Chróścielewski J., Zarzycki W, Influence ofmeniscus shape in the cross sectional plane on the knee contact mechanics, JOURNAL OF BIOMECHANICS 48(8), (2015) 1356-1363
 14. Łukasz Pyrzowski, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski, Jacek Chróścielewski, Three-point bending test of sandwich beams supporting the GFRP footbridge design process - validation analysis, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics Short Papers -, (2015) 441-442
 15. Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski, Bartosz Sobczyk, Agnieszka Sabik, First ply failure FEA of laminated shells undergoing large displacements ? 6 parameter shell theory approach, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics Short Papers -, (2015) 323-324
 16. Łuczkiewicz P., Daszkiewicz K., Chróścielewski J., Witkowski W., Winklewski P, The Influence of Articular Cartilage Thickness Reduction on Meniscus Biomechanics, PLOS ONE 12, (2016) 1-13
 17. Pyrzowski Ł., Sobczyk B., Witkowski W., Chróścielewski J., Three-point bending test of sandwich beams supporting the GFRP footbridge design process - validation, 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Taylor & Francis Group 1, (2016) 489-492
 18. Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski, PUCK'S CRITERION - NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY APPROACH, SOLMECH 2016 -, (2016) -
 19. Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, Geometrically nonlinear FEM analysis of FGM shells based on neutral physical surface approach in 6-parameter shell theory, COMPOSITES PART B-ENGINEERING 107, (2016) 203-213
 20. Krzysztof Wilde, Kazimierz Jamroz, Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski, Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera i kratownicowa konstrukcja wsporcza, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 63, (2016) 455-467
 21. Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, ELASTOPLASTIC ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED SHELLS IN NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY, SOLMECH2016 -, (2016) -
 22. Mikołaj Miśkiewicz, Karol Daszkiewicz, Tomasz Ferenc, Wojciech Witkowski, Jacek Chróścielewski, Experimental tests and numerical simulations of full scale composite sandwich segment of a foot- and cycle- bridge, 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), 2016, Taylor & Francis Group,. -, (2016) 401
 23. Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski, Nonlinear FEM 2D failure onset prediction of composite shells based on 6-parameter shell theory, THIN-WALLED STRUCTURES 105, (2016) 207-219
 24. Karol Skwira, Tytuł pracy w języku polskim: Modelowanie gruntu w analizie numerycznej zderzeń pojazdów z barierami, WILiS PG -, (2016) -
 25. Jamroz Kazimierz, Burzyński Stanisław, Witkowski Wojciech, Wilde Krzysztof, Bagiński Grzegorz, Numerical methods for the assessment of bridge safety barriers, W: 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), 2016, Taylor & Francis Group -, (2016) 231-234

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93