Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. KRÓL Roman, ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU SPAWANIA I JEGO WPŁYWU NA TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ ZŁĄCZA NAROśNEGO, Technika Transportu Szynowego 10, (2013) 547-557
  2. Kazimierz Król, Marcin Wikło, Krzysztof Olejarczyk, Raportu z prac B+RT realizowanych w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-001/11 pt.: ?Innowacyjna technologia dla innowacyjnego produktu pił taśmowych bimetalicznych., RPO WM Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka x, (2012) 139-158
  3. Roman Król, The Finite Element Analysis of swaging the wood bandsaw teeth at the bottom of the gullet, Logistyka 6, (2014) 6063-6069
  4. Roman Król, The Finite Element Analysis of swaging the wood bandsaw teeth at the point, Logistyka 6, (2014) 6070-6077
  5. Roman Król, Naprężenia własne w spawanym połączeniu przegubowym koparki, Logitrans 3, (2014) 3335-3345
  6. KRÓL Roman, Stateczność pił taśmowych, Technice Transportu Szynowego 12, (2015) -