wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBA

Kierownik projektu: Leszek Flis

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Streszczenie projektu

Praca stanowi kontynuację badań prowadzonych od kilkunastu lat w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nad budową i projektowaniem osłon balistycznych, chroniących wybrane obszary i pomieszczenia na okrętach oraz na statkach przed ostrzałem z broni strzeleckiej.

Efektem dotychczasowych badań było m.in. stworzenie technologicznych i teoretycznych podstaw projektowania osłon odpornych na ostrzał pociskami kalibru 7,62 mm, budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego z tzw. wahadłem balistycznym wyposażonym w precyzyjną aparaturę pomiarową, późniejsze przystosowanie tego stanowiska do badań nad odpornością pancerzy ostrzeliwanych pociskami o większych średnicach oraz opracowanie technologii produkcji stali konstrukcyjnej o symbolu 10GHMBA.

Celem dalszym pracy jest przystosowanie metod obliczeniowych balistyki końcowej pocisków amunicji strzeleckiej do postaci umożliwiającej projektowanie osłon ze wspomnianej stali, odpornych na ostrzał pociskami kalibru 12,7 mm. Badania i eksperymenty uzupełniane symulacją numeryczną są standardem na świecie i włączane są jako obowiązkowe do większości zadań konstrukcyjnych. Wymagania NATO, zawarte w normach obronnych, dotyczące projektowa, obliczeń lub analiz konstrukcji wymuszają konieczność użycia najnowszych technik symulacyjnych realizowanych w oparciu głównie o Metodę Elementów Skończonych. W tym aspekcie badania należy realizować min. w oparciu o wysokowydajną technologię komputerową.

Zadaniem w projekcie jest badanie zachowania się materiałów przy dużych prędkościach deformacji z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Celem naukowym projektu jest efektywne modelowanie zagadnienia odporności balistycznej konstrukcji (z wykorzystaniem MES) poprzez wykorzystanie procedur użytkownika oraz potwierdzenie uzyskanych wyników badaniami eksperymentalnymi (poligonowymi).

Obecnie planuje się realizację numerycznych badań materiałowych i wykorzystanie do obliczeń własnych równań konstytutywnych w opisie materiału jako alternatywa dla równania Johnson Cooka.

Publikacje

 1. Flis Leszek, Sperski Marek, Ocena wpływu kształtu wierzchołka pocisku na proces przebijania pancerzy stalowych, Zesz. Nauk. AMW nr 2 (189), (2012) str. 29-44
 2. Leszek Flis, Stanisław Dobrociński, Wojciech Kiełczyński, Reduction of derivative pipeline effort, Studia Geotechnica et Mechanica Vol. XXXV, No. 1, (2013) 93-108
 3. Stanisław Dobrociński, Leszek Flis, Jerzy Małachowski, Wyznaczenie współczynników oporu materiału, Zeszyty Naukowe AMW 1 (192), (2013) 39-54
 4. Leszek Flis, Marek Sperski, Badania odporności osłon warstwowych zbudowanych ze stali kadłubowych na ostrzał pociskami 12,7 mm, Zesz. Nauk. AMW 4 (195), (2013) 39-54
 5. Leszek Flis, Wykorzystanie technologii CAE do optymalizacji topologii konstrukcji jako czynnik wzrostu efektywności zabezpieczenia logistycznego, LOGISTYKA 4, (2014) 272-279
 6. Leszek Flis Zdzisław Zatorski , Energetyczna weryfikacja i symulacja efektów ostrzału, LOGISTYKA 5, (2014) 1725-1733
 7. Leszek Flis, Analiza numeryczna kontenerów transportowych w aspekcie ich możliwości ochronnych przed wybuchem, LOGISTYKA 6, (2014) 636-643
 8. Leszek Flis, Symulacja wytężenia zbiornika specjalnego do przewozu ładunków niebezpiecznych środkami transportu w Polsce, LOGISTYKA 6, (2014) 644-649
 9. Leszek Flis, Szacowanie odporności udarowej okrętu z wykorzystaniem symulacji komputerowej, LOGISTYKA 6, (2014) 650-654
 10. Leszek Flis, Wpływ korekcji Bridgmana na wyniki symulacji MES próby rozciągania. LOGISTYKA, No 6, 2014, LOGISTYKA 6, (2014) 3604-3610
 11. Stanisław Dobrociński, Leszek Flis , Numerical simulations of blast loads from near-field ground explosions in air, Studia geotechnica et mechanica Vol. 37, No. 4, , (2015) 11-17
 12. Leszek Flis, Adaptation of the support frame of the cooling skids system for use in maritime transport, Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej NR 1 (204), (2016) 13-23
 13. Leszek Flis, Application of the rules of the American Bureau of Shipping (ABS) to design mobile offshore structures, Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej 2 (205), (2016) 17-28
 14. Leszek Flis, Strain rate dependent user defined material subroutine as an example of the user defined FEM solution, Akademia Marynarki Wojennej _, (2017) 12
 15. Maciej Wilk, "Wykorzystanie mes do szacowania napreżenia w elementach kadłuba okrętu obciążonego ciśnieniem", AMW, 2018 AMW, (2018) 63

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93