Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

 1. Flis Leszek, Sperski Marek, Ocena wpływu kształtu wierzchołka pocisku na proces przebijania pancerzy stalowych, Zesz. Nauk. AMW nr 2 (189), (2012) str. 29-44
 2. Leszek Flis, Stanisław Dobrociński, Wojciech Kiełczyński, Reduction of derivative pipeline effort, Studia Geotechnica et Mechanica Vol. XXXV, No. 1, (2013) 93-108
 3. Stanisław Dobrociński, Leszek Flis, Jerzy Małachowski, Wyznaczenie współczynników oporu materiału, Zeszyty Naukowe AMW 1 (192), (2013) 39-54
 4. Leszek Flis, Marek Sperski, Badania odporności osłon warstwowych zbudowanych ze stali kadłubowych na ostrzał pociskami 12,7 mm, Zesz. Nauk. AMW 4 (195), (2013) 39-54
 5. Leszek Flis, Wykorzystanie technologii CAE do optymalizacji topologii konstrukcji jako czynnik wzrostu efektywności zabezpieczenia logistycznego, LOGISTYKA 4, (2014) 272-279
 6. Leszek Flis Zdzisław Zatorski , Energetyczna weryfikacja i symulacja efektów ostrzału, LOGISTYKA 5, (2014) 1725-1733
 7. Leszek Flis, Analiza numeryczna kontenerów transportowych w aspekcie ich możliwości ochronnych przed wybuchem, LOGISTYKA 6, (2014) 636-643
 8. Leszek Flis, Symulacja wytężenia zbiornika specjalnego do przewozu ładunków niebezpiecznych środkami transportu w Polsce, LOGISTYKA 6, (2014) 644-649
 9. Leszek Flis, Szacowanie odporności udarowej okrętu z wykorzystaniem symulacji komputerowej, LOGISTYKA 6, (2014) 650-654
 10. Leszek Flis, Wpływ korekcji Bridgmana na wyniki symulacji MES próby rozciągania. LOGISTYKA, No 6, 2014, LOGISTYKA 6, (2014) 3604-3610
 11. Stanisław Dobrociński, Leszek Flis , Numerical simulations of blast loads from near-field ground explosions in air, Studia geotechnica et mechanica Vol. 37, No. 4, , (2015) 11-17
 12. Leszek Flis, Adaptation of the support frame of the cooling skids system for use in maritime transport, Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej NR 1 (204), (2016) 13-23
 13. Leszek Flis, Application of the rules of the American Bureau of Shipping (ABS) to design mobile offshore structures, Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej 2 (205), (2016) 17-28
 14. Leszek Flis, Strain rate dependent user defined material subroutine as an example of the user defined FEM solution, Akademia Marynarki Wojennej _, (2017) 12
 15. Maciej Wilk, Praca inżynierska "Wykorzystanie mes do szacowania napreżenia w elementach kadłuba okrętu obciążonego ciśnieniem", AMW, 2018 AMW, (2018) 63