Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

 1. Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles behaviour. Part II - The computational model of muscles group acting on the elbow joint, Acta of Bioengineering and Biomechanics 1, (2010) 3-10
 2. Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles behaviour. Part I - The computational model of muscle, Acta of Bioengineering and Biomechanics 4, (2009) 15-21
 3. Wojnicz W., Wittbrodt E., Chosen aspects of muscle biomechanics, Dynamical Systems, Nonlinear Dynamics and Control. 11-th Conference on Dynamical Systems, Theory and Addplications 1, (2011) 263-268
 4. Wiktoria Wojnicz, Wdmund Wittbrodt, Application of muscle model to the musculoskeletal modeling, Acta of Bioengineering and Biomechanics 14 3, (2012) -
 5. H. Olszewski, W.Wojnicz, E.Wittbrodt , Musculo-skeletal model of upper and lower limb. Part I chosen aspect of skeletal system modeling, Biomechanics 2012 - The International Conference of The Polish Society of Biomechanics,16-19 September 2012, Bialystok -, (2012) -
 6. Wojnicz Wiktoria, Wittbrodt Edmund, Modele dyskretne w analizie dynamiki mięśni szkieletowych układu ramię-przedramię, Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 1, (2012) liczba stron 212
 7. Wojnicz W., Wittbrodt E., Chosen aspects of muscle biomechanics, Dynamical Systems, Nonlinear Dynamics and Control. 11?th Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications 1, (2011) 263-268
 8. Wojnicz W., Wittbrodt E. , Application of muscle model to the musculoskeletal modeling, Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 14, No.3, (2012) 29-39
 9. Wojnicz W., Wittbrodt E. , Modele dyskretne w analizie dynamiki mięśni szkieletowych układu ramię-przedramię, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1, (2012) 1-212
 10. Olszewski H., Wojnicz W., Wittbrodt E. , Musculo-skeletal model of upper and lower limb. Part I: chosen aspects of skeletal system modelling, International conference of the Polish Society of Biomechanics ?BIOMECHANICS 2012? 1, (2012) 223-224
 11. Olszewski H., Wojnicz W., Wittbrodt E. , Method of skeletal system modelling, The Archive of Mechanical Engineering Vol. XL, No.3, (2013) 335-346
 12. Wojnicz W., Olszewski H., Wittbrodt E. , Chosen aspects of skeletal system modeling: Numerical solid and shell models of femur part., Shell Structures: Theory and Applications 3, (2013) 359-362
 13. Wojnicz W., Wittbrodt E., Modelling of planar movement dynamics of upper limb , 12-th Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications 1, (2013) 307-318
 14. Wojnicz W., Wittbrodt E., Modelowanie zachowania układu mięśni , ?Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna? pod redakcją M. Gzika w ramach monografii ?Inżynieria Biomedyczna ? Podstawy i Zastosowania?, Tom 3. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk 1, (2013) 15s.
 15. Wiktoria Wojnicz, Edmund Wittbrodt, Application of musculo-skeletal models for design of upper limb rehabilitation systems, International Conference of the Polish Society of Biomechanics : BIOMECHANICS 2014 1, (2014) 245-246
 16. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Mathematical model of pennate muscle, Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences. Dynamical Sysytem - Theory and Application 2015; Łódź, Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Lodz University of Technology -, (2015) 595-608
 17. Wojnicz W., Wittbrodt E., Modelowanie zachowania układu mięśni, Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna. ed. Gzik M., Lewandowska-Szumieł M., Pawlikowski M., Wychowański M., Akademicka Oficyna Wydawnictwa EXIT: Polska Akademia Nauk Tom 3, (2015) 329-343
 18. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Mathematical model of pennate muscle, Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences (DSTA 2015), ed. Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P., Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Politechnika Łódzka, Łódź -, (2015) 595-608
 19. Wojnicz W., Olszewski H., Lipiński K., Wittbrodt W., Numerical Model of Femur Part, Dynamical Systems: Modelling, vol. 181, ed. Jan Awrejcewicz, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics -, (2016) 421-435
 20. Ludwicki M., Zagrodny B., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Influence of additional loads on chosen gait parameters and muscles activity, Influence of additional loads on chosen gait parameters and muscles activity, Vibrations in Physical Systems (VIBSYS 2016), vol. XXVII, ed. Cempel C., Dobry M.W., Stręk T., Poznan XXVII, (2016) 227-236
 21. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Biochemical model for gait analysis in a sagittal plane, BIOMECHANICS 2016. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska -, (2016) 311-312
 22. Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Awrejcewicz J., Cooperation of mono- and bi-articular muscles: human lower limb , BIOMECHANICS 2016. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska --, (2016) 321-322
 23. Wojnicz W., Barański R., Wittbrodt E., Estimation of influence of upper limb stabilization on the isometric grip, BIOMECHANICS 2016. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska -, (2016) 309-310
 24. Barański R., Wojnicz W., Moskała U., Best parameter for force grip estimation based on sEMG signal , BIOMECHANICS 2016. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska --, (2016) 45-46
 25. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., A two dimensional approach for modelling of pennate muscle behaviour, Biocybernetics and Biomedical Engineering -, (2016) -
 26. Morawska N., Wojnicz W., Stawicki M., Zastosowanie EMG do analizy wybranych ruchów kończyny górnej, Aktualne Problemy Biomechaniki, 11/2016 11, (2016) 103-108
 27. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., A two dimensional approach for modelling of pennate muscle behaviour, Biocybernetics and Biomedical Engineering 37, (2017) 302-315
 28. W.Wojnicz, Modele biomechaniczne układów mięśniowo-szkieletowych, Rozdział w "Od metody elementów skończonych do mechatroniki". Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1, (2017) 93-104
 29. Wojnicz W., Wittbrodt E., FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure, Shell Structure - Theory and Applications. 4, (2018) 519-522
 30. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Syczewska M., J. Mrozowski, Awrejcewicz J., Approach for determination of functioning of lower limb muscles, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 1, (2018) 15s.
 31. Wojnicz W., Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka, Monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 168, (2018) 1-209
 32. Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Cooperation of mono- and bi-articular muscles: human lower limb, Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions 1, (2018) 1-7
 33. Bobrowski K., Wojnicz W., Lipiński K., Numerical analysis of mechanical properties of an infill structure used in 3D printings, Inżynieria Materiałowa Materials Engineering 1(221), (2018) 15-21
 34. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Syczewska M., J. Mrozowski, Awrejcewicz J., Approach for determination of functioning of lower limb muscles, Dynamical Systems in Applications (ed. J. Awrejcewicz). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 249, (2018) 423-38
 35. Wojnicz W., Wittbrodt E., FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure, Shell Structure - Theory and Applications 1, (2018) 519-522
 36. Wojnicz W., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szepietowska K., Bielski P., Jaw biomechanics: estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint, XV Konferencja Naukowo-Techniczna ?TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI 2018?, Mikołajki 1, (2018) 2s.
 37. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., A relationship between muscle activities of dominant lower limb and displacements of COM and COP over stepping, 8-th INTERNATIONAL POSTURE SYMPOSIUM, Book of abstract, Smolenice, Centre of Experimental Medicine SAS, Institute of Normal and Pathological Physiology (Bratislava) 1, (2018) 122-123
 38. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Determination of the relationship between lower limb muscle activities, centre of mass and centre of pressure displacement over stepping, BIOMECHANICS 2018, Book of abstract, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 1, (2018) 251-252
 39. W. Wojnicz, I. Lubowiecka, A. Tomaszewska, K. Szepietowska, P. Bielski, Jaw biomechanics: Estimation of activity ofmuscles acting at the temporomandibular joint, AIP Conference Proceedings 2078 020105, (2019) 1-8
 40. W. Wojnicz, B. Zagrodny, M. Ludwicki, J. Mrozowski, J. Awrejcewicz, E. Wittbrodt, Multibody models for gait analysis, Applicable Solutions in non-linear dynamical systems,eds. Awrejcewicz J. et al., Dynamical Systems - Theory and Application 2019, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 1, (2019) 523 - 538
 41. M. Klepczyńska, B. Zagrody, W. Wojnicz, M. Ludwicki, J. Awrejcewicz, Influence of the shoe type on the ground reaction forces, Theoretical Approaches in Non-Linear Dynamical Systems, eds. Awrejcewicz J. et al., Dynamical Systems - Theory and Application 2019, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 1, (2019) 253 - 268