Logowanie do System sprawozdań KDM

Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP

Kierownik projektu: Jacek Dziedzic

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt realizowany jest w ramach grantu EPSRC EP/G-55882/1, obejmuje rozwój funkcjonalności programu ONETEP, który realizuje liniowo skalującą się metodę funkcjonału gęstości (linear-scaling DFT). W ramach projektu opracowano i zaimplementowano w programie ONETEP technikę implicit solvent, trwają prace nad implementacją liniowo skalujących się funkcjonałów hybrydowych i funkcjonału wymiany Hartree-Focka.

Prowadzone w CI TASK obliczenia związane są z zastosowaniami implementowanych metod do wyznaczania z pierwszych przyczyn stałych dysocjacji oraz badania oddziaływań ligandów z białkiem lisozymu T4.


Publikacje

  1. J. Dziedzic, H. Helal, C-K Skylaris, A Mostofi, M Payne, Minimal parameter implicit solvent model for ab initio electronic structure calculations, Europhys. Lett. 95, (2011) 43001
  2. NDM Hine, J Dziedzic, PD Haynes, C-K Skylaris C-K, Interactions in Finite Systems treated with Periodic Boundary Conditions: Application to Linear-Scaling Density Functional Theory, J. Chem. Phys 135, (2011) 224107
  3. Jacek Dziedzic, Stephen J. Fox, Thomas Fox, Christofer S. Tautermann, Chris-Kriton Skylaris, Large-scale DFT calculations in implicit solvent?A case study on the T4 lysozyme L99A/M102Q protein, International Journal of Quantum Chemistry --, (2012) --
  4. Jacek Dziedzic, Stephen J. Fox, Thomas Fox, Christofer S. Tautermann, Chris-Kriton Skylaris, Large-scale DFT calculations in implicit solvent -- A case study on the T4 lysozyme L99A/M102Q protein, International Journal of Quantum Chemistry 113 iss 6, (2013) 771-785
  5. Jacek Dziedzic, Quintin Hill, Chris-Kriton Skylaris, Linear-scaling calculation of Hartree-Fock exchange energy with non-orthogonal generalised Wannier functions., Journal of Chemical Physics 139 (21), (2013) 214103
  6. Stephen J. Fox, Jacek Dziedzic, Thomas Fox, Christofer S. Tautermann, and Chris-Kriton Skylaris, Density functional theory calculations on entire proteins for free energies of binding: Application to a model polar binding site, PROTEINS: Structure, function, bioinformatics 82, (2014) 3335-3346
  7. V. Vitale, J. Dziedzic, S. Dubois, H. Fangohr, C-K. Skylaris, Anharmonic infrared spectroscopy through the Fourier transform of time correlation function formalism in ONETEP, J. Chem. Theory. Comput. 11 (7), (2015) 3321-3332
  8. E Poli, JD Elliott, LE Ratcliff, L Andrinopoulos, J Dziedzic, NDM Hine, AA. Mostofi, C-K. Skylaris, PD Haynes, G Teobaldi, The potential of imogolite nanotubes as (co-)photocatalysts : a linear-scaling density functional theory study , Journal of Physics-Condensed Matter 28 (7), (2016) 074003
  9. Elliott, Joshua D. and Poli, Emiliano and Scivetti, Ivan and Ratcliff, Laura E. and Andrinopoulos, Lampros and Dziedzic, Jacek and Hine, Nicholas D. M. and Mostofi, Arash A. and Skylaris, Chris-Kriton and Haynes, Peter D. and Teobaldi, Gilberto, Chemically Selective Alternatives to Photoferroelectrics for Polarization-Enhanced Photocatalysis: the Untapped Potential of Hybrid Inorganic Nanotubes, Advanced Science -, (2016) 1600153
  10. Gabriele Boschetto, Hong-Tao Xue, Jacek Dziedzic, Michal Krompiec, Chris-Kriton Skylaris, Effect of Polymerization Statistics on the Electronic Properties of Copolymers for Organic Photovoltaics, The Journal of Physical Chemistry C 121, (2017) 2529-2538