Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowej

Kierownik projektu: Marta Łabuda

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczenia energii potencjalnej dla układów prostych i złożoncyh (jon-atom, jon-biomolekuła, estry). Obliczanie paramtrów geometrycznych cząstek. Symulacje dynamiki reakcji w procesie wymiany ładunku.

Obliczenia za pomocą metod chemii kwantowej (HF, CASSCF, MRCI, MP2, DFT, CASPT2, CC) zaimplementowanych w pakietach obliczeniowych posiadanych przez CI TASK. Symulacje widm fotoabsorpcji i fotolektronowych.

Publikacje

  1. Ewa Erdmann, Marta Łabuda, : Electron transfer process in the reaction of multiply charged carbon ions colliding with tetrahydrofuran, 3rd Nano-IBCT Conference 2014 - Boppard am Rhein, Niemcy 3, (2014) 1
  2. Ewa Erdmann, Marta Łabuda, Molecular calculations of electron transfer induced by collision of C2+ ions with tetrahydrofuran, The 1st Meeting of XLIC WG 2 - Port-en-Bessin, Francja 1, (2014) 1
  3. Ewa Erdmann, Theoretical study of charge transfer induced by collision of C2+ ions with tetrahydrofuran, XLIC 2nd GENERAL MEETING Young Scientists Forum Gdansk, Polska 2, (2014) 1
  4. Ewa Erdmann, Charakterystyka procesu transferu elektronu w zderzeniach jonów węgla z cząsteczką tetrahydrofuranu, Praca magisterska brak, (2014) ponad 50
  5. E. Erdmann, M. Łabuda, S. Díaz-Tendero, N.F. Aguirre, M. Alcamí, Charakterystyka procesu fragmentacji prostych analogów DNA pod wpływem zderzeń z jonami, I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session, Gdańsk -, (2015) -
  6. E. Erdmann, M. Łabuda, S. Díaz-Tendero, N.F. Aguirre, M. Alcamí, Theoretical investigation of fragmentation induced by ion-heterocyclic molecule collision, XLIC 3rd GENERAL MEETING - Debrecen, Węgry -, (2015) -
  7. E. Erdmann, M. Łabuda, Theoretical investigation of ion induced charge transfer and fragmentation processes of heterocyclic ethers, 8th Workshop on Molecular and Atomic Physics - Jurata -, (2015) -
  8. E. Erdmann, M. Łabuda, Investigation of dynamics and anisotropic effects in electron exchange process induced by C2+- tetrahydrofuran collision, 2nd European Symposium on Current Challenges in Supramolecular Artificial Photosynthesis - PERSPECT H2O - Gdańsk -, (2015) -
  9. E. Erdmann, M. Łabuda, Electron transfer induced by collision of low-energy doubly charged carbon ions with tetrahydrofuran, XXIX International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (ICPEAC) - Toledo, Hiszpania -, (2015) -
  10. M. Staniszewska, S. Kupfer, M. Łabuda and J. Guthmuller, A theoretical assessment of excited states gradients and resonance Raman intensities for the azobenzene molecule , Journal of Chemical Theory and Computation 13, (2017) 1263?1274

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93