wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowych

Kierownik projektu: Robert Jankowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Drgania trybun podczas imprez masowych (zawody sportowe, koncerty) na skutek podskoków ludzi mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa tych konstrukcji. W sposób szczególny dotyczy to trybun metalowych, których budowa sprawia, że są szczególnie podatne na tego typu oddziaływania dynamiczne. Celem pracy jest numeryczna analiza zjawiska drgań wybranych rodzajów trybun metalowych poddanych różnym wymuszeniom dynamicznym związanym z zachowaniem się ludzi. Analiza obejmuje zakres nieliniowy w odniesieniu do materiału, a także nieliniowość geometryczną ze względu na rodzaj wymuszenia.

Obciążenia uderzeniowe stanowią jedne z najbardziej niebezpiecznych obciążeń jakimi mogą być poddane konstrukcje budowlane. Obejmują one m.in. uderzenie pojazdu czy zderzenia, do których może dojść pomiędzy konstrukcjami podczas trzęsień. Celem pracy jest numeryczna analiza zjawiska oddziaływań uderzeniowych na elementy konstrukcji stalowych.

Analiza obejmuje nieliniowość materiałową z uwzględnieniem uplastycznienia oraz efektu prędkości odkształceń, a także nieliniowość geometryczną (kontakt).


Publikacje

  1. Natalia Lasowicz, Robert Jankowski , Investigation of behaviour of metal structures with polymer dampers under dynamic loads, Procedia Engineering 199, (2017) 2832-2837
  2. Natalia Lasowicz, Robert Jankowski , Experimental and Numerical Analysis of an Aluminum Cantilevered Beam with Polymer Adhesiv, Procedia Engineering 172, (2017) 634-639
  3. Natalia Lasowicz, Robert Jankowski , Modal analysis of temporary steel grandstand equipped with different bracing systems, Proceedings of the 111th Internation Conference SSTA 2017 Shell Structures: Theory and Application 4, (2017) 1-4

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93