Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

 1. Barylski A., Deja M., Finishing of Ceramics in a Single-Disk Lapping Machine Configuration, Solid State Phenomena Vol. 165, (2010) 237-243
 2. Deja M., Siemiątkowski M., Generation of Optimal Process Plan Alternatives for Manufacturing Mechanical Components, Solid State Phenomena Vol. 165, (2010) 250-255
 3. Deja Mariusz, Zastosowanie narzędzi ze spoiwem galwanicznym w mikroszlifowaniu powierzchni płaskich, Obróbka ścierna : Współczesne problemy 1, (2011) 331-342
 4. Deja Mariusz, Application of electroplated diamond tools for flat grinding of ceramics, MSM 2011 Mechatronic Systems and Materials - Kowno, Litwa : Kaunas University of Technology 1, (2011) 1-6
 5. Mariusz Deja, Wear of Electroplated Tools Used for Flat Grinding of Ceramics, Solid State Phenomena 199, (2013) 633-638
 6. Mariusz Deja, Wybrane problemy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania, monografie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 143, (2013) 222
 7. Deja M., Siemiątkowski M., Generative Process Planning with Reasoning based on Geometrical Product Specification, Key Engineering Materials 597, (2014) 159-169
 8. Deja M., Metody pomiaru temperatury przedmiotów i ściernicy w procesie szlifowania jednotarczowego, Mechanik 8-9, (2014) 121-126
 9. Deja Mariusz, Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym, Mechanik 8-9, (2015) 84-89
 10. Deja Mariusz, Szlifowanie jednostronne ściernicami o spoiwie niklowym z ziarnami z regularnego azotku boru, Mechanik 8-9, (2016) 1192-1193
 11. Deja M., Eremus J., Siemiątkowski M., Analiza efektywności programowanych strategii frezowania złożonych kieszeni, Mechanik 10, (2017) 846-848
 12. Deja M., Waszczur P., Wszelak K., Wpływ parametrów szlifowania na chropowatość powierzchni stali 1.0562 w stanie zmiękczonym, Mechanik 11, (2017) 1006-1008
 13. Mariusz Deja, Mieczysław Siemiątkowski, Piotr Sender, Comparative Study of Machining Technology Selection to Manufacture Large-Size Components of Offshore Constructions, Polish Maritime Research [ISSN: 1233-2585] 24, (2017) 38-45
 14. Mariusz Deja, Michał Dobrzyński, Mieczysław Siemiątkowski, Aleksandra Wiśniewska, Simulation studies into quayside transport and storage yard operations in container terminals, Polish Maritime Research [ISSN: 1233-2585] 24, (2017) 46-52
 15. M. Deja, M. Siemiątkowski, Machining process sequencing and machine assignment in generative feature-based CAPP for mill-turn parts, Journal of Manufacturing Systems / Elsevier 48, (2018) 49-62
 16. M. Deja, M. Dobrzyński, P. Flaszyński, J. Haras, D. Zieliński, Application of Rapid Prototyping Technology in the Manufacturing of Turbine Blade With Small Diameter Holes, Polish Maritime Research [ISSN: 1233-2585] 25, (2018) 119-123