Logowanie do System sprawozdań KDM

Mechaniczne modelowanie struktur biologicznych

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy mechanicznego modelowania struktur biologicznych. Stanowi połączenie modeli mechanicznych i medycyny. Celem badań jest optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych oraz zmniejszenie liczby nawrotów choroby. Główne badania dotyczą opracowania modeli materiałowych implantów i tkanki ludzkiej, symulacji zachowania tkanki ludzkiej i implantu podczas operacji i w trakcie normalnego funkcjonowania pacjenta oraz symulacji pracy układu tkanka-implant po operacji.Z uwagi na złożoność modeli mechanicznych koniecznych do odzwierciedlenia pracy powłok brzusznych pacjenta, jak również implantu oraz układu tkanka-implant, wymagane jest zastosowanie zaawansowanych systemów analizy konstrukcji opartych na Metodzie Elementów Skończonych takich, jak MSC.Marc i ABAQUS dostępnych w CI TASK a niedostępnych w ramach Wydziału.

Główne oprogramowanie wykorzystywane w projekcie: MSC.Marc (Mentat), ABAQUS (ABAQUS/CAE).Główne metody obliczeniowe wykorzystywane w projekcie: Metoda Elementów Skończonych


Publikacje

 1. C. Szymczak, I. Lubowiecka, A. Tomaszewska, M. Śmietański, MODELING OF THE FASCIA-MESH SYSTEM AND SENSITIVITY ANALYSIS OF A JUNCTION FORCE AFTER A LAPAROSCOPIC VENTRAL HERNIA REPAIR, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 48(4), (2010) 933-950
 2. C. Szymczak, I. Lubowiecka, A. Tomaszewska, M. Śmietański , Investigation of abdomen surface deformation due to life excitation: Implications for implant selection and orientation in laparoscopic ventral hernia repair, Clinical Biomechanics 27, (2011) 105-110
 3. M. Śmietański, K. Bury, A. Tomaszewska, I. Lubowiecka, C. Szymczak, Biomechanics of the front abdominal wall as a potential factor, Surgical Endoscopy / Springer xx, (2011) xx
 4. Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szymczak C., Meronk B., Śmietański M, Wybrane problemy modelowania układu implant-powięź w operacjach laparoskopowych przepuklin brzusznych, Kongres Mechaniki Polskiej x, (2011) 17
 5. Lubowiecka I., Woznica K. , FEM modelling of membrane structure in human hernia repair, International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2011 x, (2011) 323-324
 6. Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szymczak C., Meronk B., Śmietański M., Modelowanie i badania doświadczalne implantów stosowanych w operacjach laparoskopowych, Nowe kierunki rozwoju mechaniki, 2011 x, (2011) 34-35
 7. I. Lubowiecka, Dynamics of mechanical model of implant-tissue system in ventral hernia repair. , Vibrations in Physical Systems 25, (2012) 261-266
 8. A. Tomaszewska, I. Lubowiecka, C. Szymczak, M. Śmietański, P. Kłosowski, B. Meronk, K. Bury. , Experiments and simulations for laparoscopic ventral hernia repair improvement., Journal of Biomechanics 45, (2012) 346
 9. Szymczak C, Śmietański M. (eds.) , Selected problems of laparoscopic hernia repair: Modeling and simulation, monografia/ alfa-medica press x, (2012) 1-80
 10. Izabela Lubowiecka, Agnieszka Tomaszewska, Czesław Szymczak, Implant Chirurgiczny Stosowany W Operacji Przepukliny Brzusznej Pod Działaniem Ciśnienia Fizjologicznego - Symulacja Komputerowa. , Sesja Naukowa Mechanika Stosowana 7/2012 7, (2012) 1-2
 11. I. Lubowiecka, Orthotropic membrane as a mechanical model of surgical implant in the abdominal hernia repair, TASK QUARTERLY 1 vol. 16, (2012) 23-31
 12. K. Szepietowska, Modelowanie mechaniczne implantu stosowanego w leczeniu przepuklin brzusznych, Politechnika Gdańska x, (2012) xx
 13. Tomaszewska A., Lubowiecka I., Szymczak C., Lubowiecka I., Śmietański M., Meronk B., Kłosowski P., Bury K., Physical and mathematical modelling of implant-fascia system in order to improve laparoscopic repair of ventral hernia//, CLINICAL BIOMECHANICS Vol. 28, nr. 7, (2013) 743-751
 14. I. Lubowiecka, Mathematical modelling of implant in an operated hernia for estimation of the repair persistence, COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING xx, (2013) xx
 15. I. Lubowiecka, Behaviour of orthotropic surgical implant in hernia repair due to the material orientation and abdomen surface deformation, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering xx, (2013) xx
 16. Izabela Lubowiecka, Agnieszka Tomaszewska, Czesław Szymczak, SIMULATION OF PROCEED? SURGICAL MESH APPLIED TO VENTRAL HERNIA REPAIR, 11th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI) 5th. European Conference on Computational Mechanics (ECCM V) 11, (2014) 1-2
 17. Agnieszka Tomaszewska, Czesław Szymczak, Izabela Lubowiecka, Katarzyna Szepietowska, International Conference of the Polish Society of Biomechanics; Biomechanics 2014, International Conference of the Polish Society of Biomechanics; Biomechanics 2014 00, (2014) 1-2
 18. Katarzyna Szepietowska, Izabela Lubowiecka, Agnieszka Tomaszewska, Czesław Szymczak, Finite element simulation of implant used in hernia repair during human activities ? individual people cases, International Conference of the Polish Society of Biomechanics; Biomechanics 2014 00, (2014) 1-2
 19. Izabela Lubowiecka, Katarzyna Szepietowska, Agnieszka Tomaszewska, Czesław Szymczak, Mechanical compatibilty of implants used in hernia repair with abdominal wall, Shell Structures, Theory and Applications, vol. 3 vol. 3, (2014) 351-354
 20. Agnieszka Tomaszewska, Izabela Lubowiecka, Czesław Szymczak, Cough influence on fascia-mesh system built for a hernia repair - an experimental research, Shell Structures : Theory and Application. - Vol. 3 vol. 3, (2014) 355-358
 21. Lubowiecka I., Szepietowska K., Szymczak Cz., Tomaszewska A, A preliminary study on optimal choice of implant and its orientation in ventral hernia repair, Journal of Theoretical and Applied Mechanics ., (2016) .
 22. Ambroziak A., Szepietowska K., Lubowiecka I., Mechanical properties of mosquito nets in the context of hernia repair, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 19, (2016) 286-296
 23. Ambroziak A., Szepietowska K., Lubowiecka I., Cyclic test of material used in hernia repair, 21st Congress of the European Society of Biomechanics, Prague 2015 ., (2015) .
 24. Szepietowska K., Lubowiecka I., Magnain B., Florentin E, Stochastic approach in the modelling of implants used in hernia repair in the context of uncertainties of abdominal wall properties, PCM-CMM-2015, Gdańsk vol. 1, (2015) 255-256
 25. Lubowiecka I., Szepietowska K., Ambroziak A, Modelling of textile used for repair of ventral hernia, 9th European Solid Mechanics Conference (ESMC 2015) ., (2015) .
 26. K. Szepietowska, I. Lubowiecka, C. Szymczak, A. Tomaszewska, B. Magnain, E. Florentin, Two-criteria optimisation of the ventral hernia implant choice in the context of the abdominal wall properties uncertainty, International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Biomechanics 2016/ Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, Faculty of Physical Education and Sport 1, (2016) 263 - 264
 27. I. Lubowiecka, K. Szepietowska, C. Szymczak, A. Tomaszewska, A PRELIMINARY STUDY ON THE OPTIMAL CHOICE OF AN IMPLANT AND ITS ORIENTATION IN VENTRAL HERNIA REPAIR, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 54(2), (2016) 411 - 421
 28. K. Szepietowska, B. Magnain, I. Lubowiecka, E. Florentin, APPLICATION OF THE POLYNOMIAL CHAOS EXPANSION TO THE SIMULATION OF SURGICAL MESH USED IN VENTRAL HERNIA REPAIR, 22nd Congress of the European Society of Biomechanics 1, (2016) 1-1
 29. Czesław Szymczak, Izabela Lubowiecka, Katarzyna Szepietowska, Agnieszka Tomaszewska, Two-criteria optimisation problem for ventral hernia repair , // COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 7, (2017) 760-769
 30. Izabela Lubowiecka, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Szepietowska, Czesław Szymczak, Monika Lichodziejewska-Niemierko, Michał Chmielewski, Membrane model of human abdominal wall. Simulations vs. in vivo measurements, Shell Structures: Theory and Applications. Volume 4 4, (2017) 503-506
 31. Paweł Bielski, Izabela Lubowiecka, Surface sliding in human abdominal wall numerical models: Comparison of single-surface and multi-surface composites, Shell Structures: Theory and Applications 4, (2017) 499-502
 32. I. Lubowiecka, C. Szymczak, A. Tomaszewska, Towards Understanding of Mechanics of Hernia Managed by Synthetic Mesh in Laparoscopic Operation: A Single Case Study, Biomechanics in Medicine and Biology / Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / Advances in Intelligent Systems and Computing / Berlin, Springer 831, (2019) 56-67
 33. K. Szepietowska, I. Lubowiecka, M. Staat, Two approaches to simulate the abdominal wall: solid and membrane Finite Element models, TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII TKI 2018 XV, (2018) 1-2
 34. P. Bielski, I. Lubowiecka, Surface sliding in human abdominal wall numerical models: Comparison of single-surface and multi-surface composites, Shell Structures: Theory and Applications, vol. 4/ CRC Press / Balkema vol. 4, (2018) 499-502