Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Marcin Kuorwski, Numerical analysis of sythetic jet - apliication for flow control, Politechnika Gdańska, Wydział Mechniczny 1, (2010) 1
  2. Marcin Kurowski, Piotr Doerffer, Marcin Luczak, Pawel Flaszynski, Bart Peeters, Synthetic jet actuator for active flow control on wind turbine blades., EWEA 2012 Annual Event Copenhagen -, (2012) -
  3. Marcin Kurowski, Milan Matejka, Piotr Doerffer, Bart Peeters, Investigation of an active flow control system by multi-physics simulation and experimental validation., 5TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AERONAUTICS AND SPACE SCIENCES (EUCASS) -, (2013) -
  4. Marcin Kurowski, STA-DY-WI-CO report - Final configuration of active flow control systems., IMP PAN / LMS Intl. Deliverable 1.9, (2014) -
  5. Marcin Kurowski, STA-DY-WI-CO report - Work Package 1 - final report., IMP PAN / LMS Intl. Deliverable 1.10, (2014) -
  6. Marcin Kurowski, Piotr Doerffer, Influence of Membrane Amplitude and Forcing Frequency on Synthetic Jet Velocity, TASK QUARTERLY vol.19 no 2, (2015) 111-120
  7. Marcin Kurowski, Numerical Simulation of a Synthetic Jet Actuator for Active Flow Control, Springer -, (2017) -

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93