Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Jacek Pozorski, Maria Knorps and Mirosław Łuniewski, Effects of subfilter velocity modelling on dispersed phase in LES of heated channel flow , Journal of Physics: Conference Series 333, (2011) 012014
  2. J. Pozorski , M. Knorps , J.-P. Minier and J.G.M. Kuerten, Anisotropic stochastic dispersion model for LES of particle-laden turbulent flows, 9th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements 9, (2012) 6
  3. M. Knorps, J. Pozorski, Mixed model for heavy particles in Large Eddy Simulation of turbulent flow, XX Fluid Mechanics Conference KKMP2012, Gliwice, 17-20 September 2012 20, (2012) 7
  4. M. Knorps, Analiza a priori prędkosci cząstek w dwufazowym przepływie turbulentnym w kanale, Współczesne Technologie i Konwersja Energii, praca zbiorowa pod redakcją Jana Szantyra 1, (2012) 217-221
  5. Maria Knorps, Jacek Pozorski, AN INHOMOGENEOUS SUBGRID SCALE FOR PARTICLE DISPERSION IN LARGE-EDDY STOCHASTIC MODEL SIMULATION, ERCOFTAC WORKSHOP Direct and Large-Eddy Simulation 9 9, (2013) 1
  6. Maria Knorps, Jacek Pozorski, Non-homogeneous model for SGS velocity of heavy particles in LES of turbulent channel ?ow, Particles in Turbulence Eindhoven, July 1-5, 2013 1, (2013) 1
  7. Maria Knorps, Obliczenia LES przepływu z fazą dyspersyjną: algorytm metody i optymalizacja programu numerycznego, Opracowanie Wewnętrzne IMP PAN 987/2015, (2015) 1-14
  8. Maria Knorps, Modelowanie podsiatkowe w przepływach turbulentnych z cząstkami, Instytu Maszyn Przepływowych PAN 977/2016, (2016) 1-17