Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Smalara, K., Giełdoń, A., Bobrowski, M., Rybicki, J., Czaplewski, C., Theoretical study of polymerization mechanism of p-xylylene based polymers, J. Phys. Chem. A 114, (2010) 4296-4303
  2. Artur Gieldon, Cezary Czaplewski, Krzysztof Smalara, Maciej Bobrowski, Molecular dynamics simulations of the growth of poly (chloro-para-xylylene) films, J. Mol. Model. 17, (2011) 2725-2733
  3. Cezary Czaplewski, Artur Giełdon, Krzystof Smalara, and Maciej Bobrowski, Molecular dynamics simulation of polymerization of p-xylylene, AIP Conf. Proc. 1504, (2012) 1142-1145
  4. Krzysztofa Smalara, Symulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych, Rozprawa Doktorska na Wydziale Chemii UG -, (2013) 1-121
  5. Cezary Czaplewski, Artur Giełdoń, Maciej Bobrowski., Molecular dynamics simulations of ionic liquids - static and dynamic properties, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności S09, (2015) 360
  6. C. Czaplewski, K. Smalara, A. Giełdoń, M. Bobrowski, Polymerization of chloro-p-xylylenes, quantum-chemical study, J.Mol.Model. 23, (2017) 40

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93