Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc

Kierownik projektu: Artur Burzyński

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Streszczenie projektu

W ramach projektu analizie poddawnae zostają sekwencje DNA uzyskiwane w ramach realizowanych w IO PAN grantów badawczych.

Publikacje

  1. Śmietanka B, Burzyński A, Wenne R. , Molecular population genetics of male and female mitochondrial genomes in European mussels Mytilus, Marine Biology , (2009)
  2. Kijewska A, Dzido J, Rokicki J., MITOCHONDRIAL DNA OF ANISAKIS SIMPLEX S.S. AS A POTENTIAL TOOL FOR DIFFERENTIATING POPULATIONS., J Parasitol. , (2009)
  3. Śmietanka B, Burzyński A, Wenne R., Comparative Genomics of Marine Mussels (Mytilus spp.) Gender Associated mtDNA: Rapidly Evolving atp8, Journal of Molecular Evolution 71, (2010) 385-400
  4. Zbawicka M., Burzyński A., Skibinski D., Wenne R., Scottish Mytilus trossulus mussels retain ancestral mitochondrial DNA: Complete sequences of male and female mtDNA genomes, Gene 456, (2010) 45-53
  5. Beata Śmietanka, Małgorzata Zbawicka, Tomasz Sańko, Roman Wenne, Artur Burzyński, Molecular population genetics of male and female mitochondrial genomes in subarctic Mytilus trossulus, Marine Biology 160, (2013) 1709-1721
  6. Beata Śmietanka, Artur Burzyński, Herman Hummel, Roman Wenne, Glacial history of the European marine mussels Mytilus, inferred from distribution of mitochondrial DNA lineages, Heredity 113, (2014) 250-258
  7. Tomasz Sańko, Artur Burzyński, Co-expressed mitochondrial genomes: recently masculinized, recombinant mitochondrial genome is co-expressed with the female - transmitted mtDNA genome in a male Mytilus trossulus mussel from the Baltic Sea, BMC Genetics 15, (2014) 28