Logowanie do System sprawozdań KDM

Kierownik projektu:

Streszczenie projektu


Publikacje

  1. Sypek Piotr, Wiktor Michał, Mrozowski Michał, Parallel Implementation of the Matrix Formulation of the FDTD Scheme, EUROCON, 2007. The International Conference on "Computer as a Tool" 1, (2007) 5-9
  2. Piotr Sypek, Metody sprzętowego oraz algorytmicznego skrócenia czasu numerycznej analizy zagadnień elektromagnetycznych opartej na metodzie różnic skończonych w dziedzinie czasu, nakł. aut. 1, (2011) 1-199

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93