Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowych

Kierownik projektu: Paweł Możejko

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energii.

W obliczeniach przekrojów na jonizacje wykorzystywana jest metoda BEB z parametrami wejściowymi wygenerowanymi przy wykorzystaniu pakietu GAUSSIAN. Przekroje na rozproszenie sprężyste obliczone w przybliżeniu metody atomów niezależnych (IAM). Uzyskane wyniki są porównane z całkowitymi przekrojami czynnymi wyznaczonymi eksperymentalnie przy użyciu elektrostatycznego spektrometru elektronów w grupie prof. Czesława Szmytkowskiego z Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej WFTiMS (Politechnika Gdańska).

Publikacje

 1. Czesław Szmytkowski and Paweł Możejko, Electron-scattering total cross sections for triatomic molecules: NO2 and H2O, Optica Applicata , (2005)
 2. Czesław Szmytkowski, Paweł Możejko, Stanisław Kwitnewski, Alicja Domaracka, Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron collision with sulfuryl chloride (SO2Cl2) molecule, Journal of Physics B 39, (2006) 2571-2581
 3. Alicja Domaracka, Paweł Możejko, Elzbieta Ptasińska-Denga, Czesłwa Szmytkowski, Electron collision with B(CD3)3 molecules, Journal of Physics B 39, (2006) 4289-4299
 4. Czeslaw Szmytkowski, Alicja Domaracka, Pawel Mozejko and Elzbieta Ptasinska-Denga, Electron collisions with ethylene oxide molecules, J. Phys. B 41, (2008) 065204
 5. Alicja Domaracka, Pawel Mozejko, Elzbieta Ptasinska-Denga and Czeslaw Szmytkowski, Collisions of electrons with trimethylphosphine P(CH3)3 molecules, Phys. Rev. A 76, (2007) 042701
 6. Pawel Mozejko, Calculations of electron impact ionization cross section for simple biomolecules: Formic and acetic acids , Eur. Phys. J. Special Topics 144, (2007) 233-7
 7. Cz. Szmytkowski, A. Domaracka, P. Możejko, E. Ptasińska-Denga , Collisions of electrons with trimethylamine N(CH3)3 molecules , Phys. Rev. A 75, (2007) 052721/1-7
 8. A. M. Scheer, P. Możejko, G. A. Gallup, P. D. Burrow, Total dissociative electron attachment cross sections of selected amino acids , J. Chem. Phys. 126, (2007) 174301/1-7
 9. Czesław Szmytkowski, Alicja Domaracka, Paweł Możejko and Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron scattering by trimethylene oxide, c-(CH2)3O, molecules, The Journal of Chemical Physics 130, (2009) 134316
 10. Czesław Szmytkowski, Pawel Możejko, Elżbieta Ptasińska-Denga and Agnieszka Sabisz, Cross sections for electron scattering from furan molecules; measurements and calculations', Physical Review A 82, (2010) 032701
 11. Czesław Szmytkowski, Paweł Możejko, Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron-scattering from hexafluoroacetone molecules:cross section measurements and calculations, Journal of Physics B / IOP 44, (2011) 205202
 12. Paweł Możejko, Elżbieta Ptasińska-Denga and Czesław Szmytkowski, Cross sections for electron collision with five-membered ring heterocycles, Eur. Phys. J. D 66, (2012) 44 (1-7)
 13. Bożena Żywicka, Paweł Możejko , Cross section calculations for electron impact ionization and elastic scattering from cisplatin, Eur. Phys. J. D 66, (2012) 54 (1-5)
 14. Cz. Szmytkowski, P. Możejko, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga , Electron scattering cross sections for 1-pentene, H2C=CH-(CH2)2CH3, molecules , J. Phys. B 46, (2013) 065203/1-7
 15. B. Żywicka, P. Możejko , Cross section calculations for electron scattering from platinum chemotherapeutic compounds , Eur. Phys. J. Special Topics 222, (2013) 2285-92
 16. Grzegorz P. Karwasz, Paweł Możejko, Mi-Young Song, Electron-impact ionization of fluoromethanes. Review of experiments and binary-encounter models, International Journal of Mass Spectrometry 365-366, (2014) 232-237
 17. Czesław Szmytkowski, Paweł Możejko, Mateusz Zawadzki, Krzysztof Maciąg, and Elżbieta Ptasińska-Denga, Electron-scattering cross sections for selected alkyne molecules: Measurements and calculations, PHYSICAL REVIEW A 89, (2014) 052702
 18. Cz. Szmytkowski, P. Możejko, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga, Scattering of electrons by a 1,2-butadiene (C4H6) molecule: measurements and calculations, J. Phys. B 48, (2015) 025201/1-10
 19. Cz. Szmytkowski, S. Stefanowska, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga, P. Możejko, Electron collisions with methyl-substituted ethylenes: Cross section measurements and calculations for 2-methyl-2-butene and 2,3-dimethyl-2-butene , J. Chem. Phys. 143, (2015) 064306/1-10
 20. Bożena Żywicka and Paweł Możejko, Application of binary-encounter-Bethe method to electron-impact ionization cross section calculations for biologically relevant molecules, SPIG 2014 Contributed Papers Belgrade 2014, (2014) 66-69
 21. Cz. Szmytkowski, S. Stefanowska, M. Zawadzki, E. Ptasińska-Denga, and P. Możejko, Electron scattering from 2-methyl-1,3-butadiene, C5H8, molecules: Role of methylation, Phys. Rev. A 94, (2016) 042706
 22. Paweł Możejko, Bożena Żywicka and Alicja Domaracka, Cross sections calculations for electron scattering from dimethylamine, NH(CH3)2, molecule, J. Phys. Conf. Series 875, (2017) 062048
 23. Czesław Szmytkowski, Sylwia Stefanowska, Elżbieta Ptasińska-Denga, Paweł Możejko, Cross sections for electron-scattering from 2-methyl-1-buten-3-yne, C5H6, molecules, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 222, (2018) 24-30
 24. Marcin Dampc, Paweł Możejko, Mariusz Zubek, Electron impact ionization and cationic fragmentation of the pyridazine molecules, European Physical Journal D 72, (2018) 216
 25. Czesław Szmytkowski, Sylwia Stefanowska, Natalia Tańska, Bożena Żywicka, Elżbieta Ptasińska-Denga, Paweł Możejko, Cross sections for electron collision with pyridine [C5H5N] molecule, Molecular Physics 117, (2019) 395-403