Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskichŁukasz Baran
7Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
8Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
9Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
10Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
11Modelowanie i analiza numeryczna konstrukcji z imperfekcjami na podstawie pomiarów fotogrametrycznychPaweł Bielski
12Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
13Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
14Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
15Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
16Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
17Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
18Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznymiŁukasz Breńkacz
19Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
20Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
21Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
22Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
23Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
24Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
25Wizualizacja przestrzenna w jaskini rzeczywistości wirtualnej wyników symulacji oddziaływania fali na obiekt morskiEwelina Ciba
26Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
27Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
28Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
29Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
30Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
31Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
32Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
33Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
34Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
35Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
36Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
37Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
38Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
39Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
40Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
41Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
42Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
43Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
44Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
45Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
46Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
47Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
48Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
49Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
50Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
51Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
52Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
53Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
54Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
55Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
56Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
57Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
58Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
59Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
60Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
61Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
62Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
63Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
64Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
65Positron Molecule ScatteringJan Franz
66Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
67Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
68Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
69Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
70Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
71Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
72Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
73Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
74Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
75Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
76Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
77Analiza nośności silosu przy różnych wariantach rozstawu i profilu słupówPiotr Iwicki
78Analiza nośności granicznej hali o rozpiętości 25 m z blach zimnogiętychPiotr Iwicki
79Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
80Analiza nośności elementów o konstrukcji cienkościennejPiotr Iwicki
81Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
82Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
83Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
84Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
85Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
86Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
87Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
88Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
89Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
90Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
91Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
92Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
93Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
94W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
95Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morzaMarta Konik
96Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
97Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
98Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
99Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
100Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
101Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
102Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
103Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
104Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
105Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
106Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
107Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
108Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
109Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
110Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
111Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
112Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
113Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
114Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
115Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznychTomasz Lewandowski
116Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
117Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
118Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
119Problematyka techniczno konserwatorska zabytkowych więźb dachowychIzabela Lubowiecka
120Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
121Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
122Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
123Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
124Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
125Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
126Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
127Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
128Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
129Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
130Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
131Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiegoMilena Matusik
132Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
133Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
134Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
135Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
136Maritime Autonomous SystemHossein Nejatbakhsh Esfahani
137Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
138Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
139Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
140Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
141Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
142Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
143Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
144Badania nad problemami szeregowania Open Shop z restrykcjami czasowymiKrzysztof Pastuszak
145Badanie oszacowań przepustowości Shannona dla wybranych klas kanałówKrzysztof Pastuszak
146Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
147Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
148Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
149Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
150Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
151Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
152Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
153Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
154Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
155Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
156Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
157Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
158Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
159Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
160Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
161Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
162Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
163Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
164Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
165Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
166Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
167Probabilistic Active Health Monitoring of Advanced Composite Structures under Variable Loading and Environmental ConditionsShirsendu Sikdar
168Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
169Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
170Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
171Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
172Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
173Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
174Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
175Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
176Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
177Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
178Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
179Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
180Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeńKamil Szewerda
181Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
182Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazuJakub Szulwic
183Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
184Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
185Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
186Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
187Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
188Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
189Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
190Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
191Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
192Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
193Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
194Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0Karol Trzciński
195Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
196Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal LambaZbigniew Usarek
197Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
198Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
199ARCOASTSDuje Veic
200Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
201Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
202Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
203Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
204Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
205Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
206Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
207Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
208Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
209Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
210Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
211Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
212Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
213Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
214Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
215Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
216Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
217Stalowy silosMichał Wójcik
218Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
219Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
220Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
221Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
222Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
223Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
224Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
225Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
226Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
227Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
228Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica