wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
5Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
6Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
11Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
12Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
13Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
14Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznymiŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
19Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
20Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
21Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
22Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
23Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
24Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
27Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
28Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
29Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
30Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
31Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
32Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
33Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
34Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
35Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
36Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
37Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
38Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
39Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
40Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
41Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
42Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
43Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
44Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
45Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
46Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
47Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
48Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
49Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
50Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
51Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
52Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
53Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
54Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
55Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
56Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
57Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
58Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
59Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
60Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
61Positron Molecule ScatteringJan Franz
62Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
63Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
64Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
65Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
66Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
67Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
68Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
69Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
70Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
71Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
72Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
73Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
74Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
75Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
76Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
77Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
78Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
79Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
80Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
81Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
82Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
83Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
84Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
85Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
86Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
87W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
88Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
89Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
90Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
91Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
92Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
93Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
94Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
95Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
96Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
97Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
98Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
99Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
100Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
101Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
102Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
103Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
104Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
105Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
106Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
107Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
108Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
109Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
110Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
111Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
112Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
113Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
114Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
115Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
116Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
117Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
118Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
119Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
120Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
121Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
122Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
123Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
124Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
125Maritime Autonomous SystemHossein Nejatbakhsh Esfahani
126Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
127Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
128Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
129Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
130Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
131Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
132Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
133Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
134Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
135Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
136Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
137Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
138Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
139Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
140Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
141Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
142Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
143Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
144Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
145Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
146Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
147Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
148Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
149Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
150Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
151Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
152Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
153Probabilistic Active Health Monitoring of Advanced Composite Structures under Variable Loading and Environmental ConditionsShirsendu Sikdar
154Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
155Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
156Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
157Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
158Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
159Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
160Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
161Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
162Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
163Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
164Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
165Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
166Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
167Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazuJakub Szulwic
168Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
169Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
170Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
171Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
172Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
173Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
174Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
175Optymalizacja elementów układu zawieszenia samochodu Formuły StudentMarcin Tkaczyk
176Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
177Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
178Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
179Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
180Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0Karol Trzciński
181Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
182Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
183Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
184ARCOASTSDuje Veic
185Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
186Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
187Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
188Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
189Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
190Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
191Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
192Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
193Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
194Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
195Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
196Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
197Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
198Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
199Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
200Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
201Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
202Stalowy silosMichał Wójcik
203Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
204Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
205Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
206Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
207Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
208Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
209Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
210Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
211Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
212Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
213Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
214Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93