wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
11Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
12Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
13Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
14Reakcja łacuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
20Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
21Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
22Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
23Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
24Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
25Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
26Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
27Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
28Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
31Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
32Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
33Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
34Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
35Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
36Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
37Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
40Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
41Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
44Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
45Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
46Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
48Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
49Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
50Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
51Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
52Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
53Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
54Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
55Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
56Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
57Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
58Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
59Positron Molecule ScatteringJan Franz
60Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
61Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
62Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
63Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
64Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
65Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
66Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
67Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
68Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
69Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
70Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
71Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
72Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
73Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
74Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
75Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
76Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
77Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
78Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
79Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
80Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
81Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
82Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
83Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
84Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
85Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
86Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
87W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
88Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
89Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
90Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
91Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
92Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
93Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
94Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
95Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
96Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
97Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
98Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
99Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
100Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
101Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
102Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
103Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
104Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
105Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
106Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
107Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
108Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
109Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
110Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
111Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
112Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
113Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
114Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
115Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
116Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
117Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIIMarta Łabuda
118Numerical simulation of dynamic quantum systemsMarta Łabuda
119Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznychPaweł Maciakowski
120Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
121Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
122Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
123Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
124Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
125Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
126Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
127Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
128Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
129Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
130Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
131Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
132Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałoweMagdalena Oziębło
133Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
134Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
135Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
136Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
137Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
138Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
139Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
140Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
141Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
142Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
143Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
144Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
145Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
146Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
147Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
148Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
149Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
150Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
151Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
152Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
153Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
154Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
155Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
156Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
157Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
158Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
159Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
160Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
161Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
162Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
163Wpływ wirtualizacji na czas wykonywania się obliczeń w środowisku HPCPiotr Sumionka
164Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
165Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
166Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
167Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
168Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
169Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
170Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
171Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
172Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
173Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
174Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
175Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
176Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
177Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
178Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
179Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
180Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
181ARCOASTSDuje Veic
182Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
183Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
184Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
185Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
186Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
187Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
188Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
189Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
190Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
191Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
192Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
193Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
194Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
195Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
196Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
197Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
198Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
199Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
200Badanie przekrojów czynnych na jonizację Mateusz Zawadzki
201Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
202Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
203Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
204Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
205Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
206Modelowanie heterooligomerów białek IbpA i IbpBSzymon Ziętkiewicz
207Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
208Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
209Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93