Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
3Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
4Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
5Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
6Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Reakcja łacuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
13Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
14Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
20Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
21Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
22Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
27Optymalizacja parametrów wykonania aplikacji związanych z wydajnością i mocąPaweł Czarnul
28Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
31Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
32Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
33Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
34Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
35Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
36Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
37Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
40Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
41Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
44Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
45Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
46Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
48Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
49Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
50Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
51Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
52Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
53Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
54Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
55Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
56Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
57Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
58Positron Molecule ScatteringJan Franz
59Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
60Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
61Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
62Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
63Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
64Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
65Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
66Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
67Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
68Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
69Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
70Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
71Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
72Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
73Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
74Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
75Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
76Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
77Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
78Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
79Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
80Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
81Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
82Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
83Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
84Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
85W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
86Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
87Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
88Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
89Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
90Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
91Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
92Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
93Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
94Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
95Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
96Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
97Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
98Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
99Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
100Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
101Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
102Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
103Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
104Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
105Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
106Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
107Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
108Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
109Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
110Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
111Numerical simulation of dynamic quantum systemsMarta Łabuda
112Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
113Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
114Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIIMarta Łabuda
115Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
116Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
117Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznychPaweł Maciakowski
118Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
119Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
120Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
121Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
122Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
123Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
124Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
125Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
126Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
127Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
128Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
129Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałoweMagdalena Oziębło
130Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
131Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
132Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
133Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
134Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
135Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
136Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
137Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
138Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
139Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
140Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
141Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
142Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
143Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
144Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
145Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
146Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
147Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
148Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
149Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
150Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
151Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
152Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
153Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
154Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
155Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
156Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
157Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
158Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
159Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
160Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
161Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
162Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
163Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
164Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
165Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
166Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
167Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
168Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
169Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
170Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
171Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
172Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
173Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
174ARCOASTSDuje Veic
175Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
176Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
177Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
178Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
179Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
180Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
181Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
182Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
183Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
184Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
185Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
186Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
187Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
188Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
189Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
190Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
191Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
192Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
193Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
194Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
195Badanie przekrojów czynnych na jonizację Mateusz Zawadzki
196Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
197Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
198Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
199Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
200Modelowanie heterooligomerów białek IbpA i IbpBSzymon Ziętkiewicz
201Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
202Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
203Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93