Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
3Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
4Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
13Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
14Reakcja łacuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
20Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
21Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
22Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
23Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
24Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
27Optymalizacja parametrów wykonania aplikacji związanych z wydajnością i mocąPaweł Czarnul
28Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
31Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
32Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
33Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
34Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
35Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
36Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
37Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
40Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
41Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
44Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
45Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
46Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
48Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
49Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
50Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
51Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
52Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
53Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
54Positron Molecule ScatteringJan Franz
55Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
56Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
57Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja szklanych wkładek okiennych na obiekty podwodneMateusz Glass
58Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
59Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
60Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
61Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
62Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
63Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
64Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
65Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
66Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
67Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
68Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
69Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
70Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
71Implementacja wybranych zagadnień z dziedziny obliczeń numerycznych na karty graficzneSzymon Kamiński
72Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
73Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
74Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
75Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
76Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
77Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
78Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
79Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
80Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
81Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
82Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
83Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
84Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
85Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
86Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
87Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
88Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
89Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
90Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
91Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
92Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
93Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
94Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
95Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
96Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
97Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
98Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
99Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
100Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
101Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
102Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
103Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
104Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
105Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
106Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIIMarta Łabuda
107Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
108Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
109Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznychPaweł Maciakowski
110Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
111Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
112Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
113Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
114Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
115Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
116Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
117Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
118Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
119Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
120Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
121Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałoweMagdalena Oziębło
122Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
123Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
124Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
125Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
126Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
127Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
128Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
129Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
130Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
131Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
132Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
133Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
134Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
135Image processing using cloud computingJamil Saif
136Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
137Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
138Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
139Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
140Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
141Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
142Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
143Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
144Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
145Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
146Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
147Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
148Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
149Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
150Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
151Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
152Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
153Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
154Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
155Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
156Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
157Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
158Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
159Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
160Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
161Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
162Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
163Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
164Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
165Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
166ARCOASTSDuje Veic
167Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
168Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
169Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
170Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
171Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
172Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
173Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
174Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
175Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
176Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
177Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
178Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
179Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
180Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
181Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
182Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
183Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
184Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
185Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
186Badanie przekrojów czynnych na jonizację Mateusz Zawadzki
187Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
188Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
189Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
190Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
191Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
192Model aktorów jako paradygmat programowania równoległegoMichał Zielonka
193Modelowanie heterooligomerów białek IbpA i IbpBSzymon Ziętkiewicz
194Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
195Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
196Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93