Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
5Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
6Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazyMaciej Bagiński
7Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskichŁukasz Baran
8Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
9Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
10Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
11Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
12Modelowanie i analiza numeryczna konstrukcji z imperfekcjami na podstawie pomiarów fotogrametrycznychPaweł Bielski
13Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
14Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
15Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
16Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
17Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
18Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
19Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznymiŁukasz Breńkacz
20Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
21Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
22Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
23Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
24Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
25Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowychGabriela Chwalik
26Wizualizacja przestrzenna w jaskini rzeczywistości wirtualnej wyników symulacji oddziaływania fali na obiekt morskiEwelina Ciba
27Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. generacji dla częstotliwości 28 GHzKrzysztof Cichoń
28Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji Krzysztof Cichoń
29Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieciKrzysztof Cichy
30Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
31Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
32Hybrydowe modelowanie fal wiatrowychWitold Cieślikiewicz
33Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
34Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
35Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
36Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
37Model-free and model-based reinforcement learning, intersection of learning and planningPaweł Czarnul
38Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera TrytonPaweł Czarnul
39Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
40Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
41Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATPJacek Czub
42Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
43Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
44Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
45Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletachJakub Deda
46Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
47Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
48Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
49Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
50Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
51Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
52Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
53Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
54Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
55Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
56Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
57Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
58Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
59Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
60Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
61Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
62Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowcaMarek Eggen
63Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
64Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
65Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
66Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAMMariusz Józef Figurski
67Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
68Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózguKarolina Finc
69Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
70Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
71Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
72Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
73Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
74Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
75Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
76Positron Molecule ScatteringJan Franz
77Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
78Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
79Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
80Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
81Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
82Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
83Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
84Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowegoJacek Gulgowski
85Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex EnvironmentsJulien Guthmuller
86Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
87Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznychAgnieszka Herman
88Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
89Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
90Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
91Analiza nośności elementów o konstrukcji cienkościennejPiotr Iwicki
92Analiza nośności silosu przy różnych wariantach rozstawu i profilu słupówPiotr Iwicki
93Analiza nośności granicznej hali o rozpiętości 25 m z blach zimnogiętychPiotr Iwicki
94Analiza numeryczna MES i obliczenia normowe słupów dwugałęziowych z przewiązkamiPiotr Iwicki
95Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
96Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
97Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
98Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
99Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
100Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
101Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
102Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MMRajmund Kaźmierkiewicz
103Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych choróbDariusz Kedra
104Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
105Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
106Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
107Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
108Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
109W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
110Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morzaMarta Konik
111Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
112Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
113Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
114Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
115Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
116Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
117Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
118Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
119Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
120Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
121Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
122Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
123Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowychMarcin Kujawa
124Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwościMarcin Kujawa
125Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
126Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
127Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
128Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
129Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanychLesław Kyzioł
130Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
131Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
132Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
133Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznychTomasz Lewandowski
134Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
135Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
136Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
137Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
138Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
139Problematyka techniczno konserwatorska zabytkowych więźb dachowychIzabela Lubowiecka
140Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
141Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
142Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
143Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
144Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
145Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
146Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
147Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
148Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
149Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiegoMilena Matusik
150Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
151Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBGMagdalena Mieloszyk
152Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
153Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
154Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
155Maritime Autonomous SystemHossein Nejatbakhsh Esfahani
156Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
157Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
158Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
159Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
160Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
161Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methodsWiesław Ostachowicz
162Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
163Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
164Badania nad problemami szeregowania Open Shop z restrykcjami czasowymiKrzysztof Pastuszak
165Badanie oszacowań przepustowości Shannona dla wybranych klas kanałówKrzysztof Pastuszak
166Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
167Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznychSzymon Polak
168Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
169Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
170Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
171Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
172Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
173Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
174Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
175Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
176Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
177Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
178Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
179Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
180Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
181Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
182Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
183Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
184Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
185Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymiJan Schönhofer
186Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
187Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
188Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
189Probabilistic Active Health Monitoring of Advanced Composite Structures under Variable Loading and Environmental ConditionsShirsendu Sikdar
190Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
191Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
192Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
193Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
194Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
195Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
196Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
197Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
198Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
199Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
200Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
201Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
202Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeńKamil Szewerda
203Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
204Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazuJakub Szulwic
205Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
206Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
207Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
208Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
209Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
210Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
211Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
212Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
213Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
214Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcjiAgnieszka Tomaszewska
215Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
216Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
217Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0Karol Trzciński
218Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
219Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal LambaZbigniew Usarek
220Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
221ARCOASTSDuje Veic
222Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
223Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
224Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
225Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
226Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
227Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekułPiotr Weber
228Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodowąMarta Wenta
229Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
230Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
231Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
232Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
233Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
234Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
235Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
236Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
237Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
238Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
239Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
240Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
241Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
242Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
243Stalowy silosMichał Wójcik
244Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego Michał Wójcik
245Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
246Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
247Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
248Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
249Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
250Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
251Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
252Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
253Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
254Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083Daria Żuk
255Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica