Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
5Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
6Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
13Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
14Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznymiŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
19Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
20Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
21Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
22Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
25Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
26Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
27Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
28Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
29Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
30Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
31Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
32Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
33Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
34Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
35Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
36Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
37Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
38Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
39Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
40Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
41Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
42Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
43Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
44Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
45Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
46Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
47Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
48Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
49Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
50Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
51Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
52Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
53Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
54Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
55Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
56Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
57Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
58Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
59Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
60Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
61Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
62Positron Molecule ScatteringJan Franz
63Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
64Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
65Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
66Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
67Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
68Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
69Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
70Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
71Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
72Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
73Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
74Analiza nośności elementów o konstrukcji cienkościennejPiotr Iwicki
75Analiza nośności silosu przy różnych wariantach rozstawu i profilu słupówPiotr Iwicki
76Analiza nośności granicznej hali o rozpiętości 25 m z blach zimnogiętychPiotr Iwicki
77Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
78Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
79Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
80Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
81Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
82Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
83Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
84Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
85Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
86Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
87Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
88Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
89Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
90Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
91W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
92Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
93Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
94Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
95Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
96Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
97Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
98Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
99Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
100Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
101Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
102Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
103Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
104Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
105Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
106Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
107Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
108Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
109Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
110Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
111Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
112Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
113Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
114Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
115Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
116Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
117Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
118Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
119Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
120Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
121Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
122Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
123Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
124Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
125Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
126Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
127Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
128Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
129Maritime Autonomous SystemHossein Nejatbakhsh Esfahani
130Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
131Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
132Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
133Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
134Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
135Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
136Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
137Badanie oszacowań przepustowości Shannona dla wybranych klas kanałówKrzysztof Pastuszak
138Badania nad problemami szeregowania Open Shop z restrykcjami czasowymiKrzysztof Pastuszak
139Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
140Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
141Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
142Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
143Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
144Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
145Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
146Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
147Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
148Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
149Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
150Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
151Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
152Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
153Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
154Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
155Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
156Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
157Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
158Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
159Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
160Probabilistic Active Health Monitoring of Advanced Composite Structures under Variable Loading and Environmental ConditionsShirsendu Sikdar
161Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
162Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
163Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
164Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
165Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
166Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
167Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
168Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
169Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
170Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
171Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
172Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
173Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
174Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazuJakub Szulwic
175Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
176Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
177Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
178Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
179Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
180Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
181Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
182Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
183Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
184Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
185Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
186Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
187Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0Karol Trzciński
188Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
189Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
190Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
191ARCOASTSDuje Veic
192Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
193Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
194Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
195Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
196Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
197Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
198Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
199Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
200Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
201Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
202Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
203Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
204Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
205Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
206Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
207Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
208Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
209Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
210Stalowy silosMichał Wójcik
211Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
212Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
213Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
214Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
215Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
216Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
217Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
218Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
219Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
220Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
221Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica