Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejRomana Antczak-Jarząbska
3Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
4Numeryczne odwzorowanie procesu pękania szkłaMarek Augustyniak
5Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
6Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
7Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
8TRF PROJECTMaciej Bagiński
9Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
10Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
11Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
12Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
13Komputerowa analiza własności mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstościMarcin Binkowski
14Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
15Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
16Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
17Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
18Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
19Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
20Szybki model neuronowy do wyznaczania stanów referencyjnych w diagnostyce łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
21Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
22Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
25Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
26Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
27Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
28Badanie ścieżki reakcji polimeryzacji poli(p-)ksylilenuCezary Czaplewski
29Optymalizacja parametrów wykonania aplikacji związanych z wydajnością i mocąPaweł Czarnul
30Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
31Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
32Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowejKinga Dawidowska
33Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
34Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
35Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
36Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
37Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
38Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
39Modelowanie przepływu i zastosowanie metod jego kontrolowaniaPiotr Doerffer
40Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
41Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
42Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
43Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
44Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
45Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
46Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
47Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
48Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
49Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
50Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
51Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
52Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
53Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
54Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
55Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
56Wykorzystanie energii słonecznej do stabilizacji warunków przepływu powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacji naturalnej, grawitacyjnejJarosław Florczuk
57Positron Molecule ScatteringJan Franz
58Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
59Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
60Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja szklanych wkładek okiennych na obiekty podwodneMateusz Glass
61Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
62Nierówności Bella i nierówności kontekstualne związane grafami o kolorowych krawędziachPiotr Gnaciński
63Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
64Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
65Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
66Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
67Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
68Obliczenia numeryczne przepływów silosowychPaweł Hajko
69Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
70Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
71Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
72Modelowanie bakteryjnego regulatora transkrypcji PecT oraz badanie jego oddziaływania z DNADominika Jankowska
73Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
74Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
75Trening modelu akustycznego dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy.Jakub Kaliski
76Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
77Implementacja wybranych zagadnień z dziedziny obliczeń numerycznych na karty graficzneSzymon Kamiński
78Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
79Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
80Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w geotubach wykorzystywanych do ochrony brzegu morskiegoKrystyna Kazimierowicz-Frankowska
81Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
82Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
83Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
84Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
85Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
86Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
87Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
88Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
89Analiza numeryczna CEL i ALE wpływu instalacji pala na nośność długoterminowąJakub Konkol
90Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
91Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
92Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
93Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
94Charakterystyka gór lodowych w rejonie Morza Amundsena z wykorzystaniem danych radarowych o wysokiej rozdzielczościAdam Krężel
95Metody numeryczne dla równań różniczkowych w przestrzeniach miarKarolina Kropielnicka
96Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
97Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
98Wykonanie siatki obliczeniowej turbozespołu energetycznego 18K360Leszek Kubitz
99Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
100Obliczenia strukturalne powłokLeszek Kwapisz
101Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
102Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
103Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
104Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
105Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
106Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
107Symulacje przepływów przez płyty perforowaneTomasz Lewandowski
108Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
109Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
110Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
111Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
112Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
113Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
114Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
115Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
116Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
117Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
118Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIMarta Łabuda
119Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
120Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
121Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
122Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
123Badanie skalowalności wybranych algorytmów równoległych w dużym środowisku klastrowymMariusz Matuszek
124Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
125Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
126Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
127Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrachAndrzej Nowacki
128Badania konformacyjne pochodnych iminocukrów z wykorzystaniem metod obliczeniowychAndrzej Nowacki
129Klasyfikacja nastroju nagrania z wykorzystaniem uczenia maszynowegoEwelina Nowak
130Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
131Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
132Systemy agentowe w prognozowaniu energii elektrycznejArtur Opaliński
133Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
134Zastosowanie POP do modelowania Morza BałtyckiegoRobert Osiński
135Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
136Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
137Projekt modernizacji tłumika wydechu do wybranego modelu samochodu osobowego w oparciu o metody numeryczneAdrian Pochojka
138Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
139Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
140Oksychlorowanie związków organicznychMaciej Przybyłek
141Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
142Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
143Modelowanie rozwoju przestrzennego wybranych aglomeracji miejskich z wykorzystaniem symulacji matematycznych opartych na automatach komórkowychTomasz Rozwadowski
144Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
145Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
146Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
147Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
148Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
149Analiza termiczno-wytrzymałościowa kadłuba wewnętrznego części wysokoprężnej turbiny parowej w zmiennych warunkach pracyRomuald Rządkowski
150Analiza elektromagnetyczna układów mikrofalowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego DEWIMateusz Rzymowski
151Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
152Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
153Image processing using cloud computingJamil Saif
154Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
155Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
156Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
157Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
158Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)Marta Skowron Volponi
159Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
160Modelowanie zjawisk fizykochemicznych na katalizatorach heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaDaniel Smykowski
161Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
162Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
163Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
164Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
165Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
166Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
167Symulacje numeryczne procesów dynamicznych w plazmach astrofizycznych: niestabilności i turbulencja w modelach kinetycznym i płynowymMarek Strumik
168Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
169Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
170Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
171Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
172Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
173Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
174Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
175Badanie metodami modelowania molekularnego oddziaływania wybranych antybiotyków z fragmentami ścian komórkowych bakteriiRafał Ślusarz
176Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
177Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
178Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
179Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
180Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
181Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
182Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
183ARCOASTSDuje Veic
184Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
185Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
186Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
187Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
188Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
189Investigating fluid flow through microchannel using Smoothed Particle HydrodynamicsSzymon Winczewski
190Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
191Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
192Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
193Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
194Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
195Porównanie efektywności algorytmów dokującychMarek Wojciechowski
196Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
197Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
198Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
199Struktura, właściwości fizykochemiczne oraz luminescencyjne pochodnych akrydyny oraz chromenuBeata Zadykowicz
200Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
201Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
202Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
203Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
204Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
205Symulacje numeryczne przejścia do spalania detonacyjnego w mieszaninach węglowodorowo-powietrznychMateusz Żbikowski
206Kalkulacja prędkości statku żaglowego na podstawie danych empirycznychMarcin Życzkowski
207Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93