Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
5Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazyMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskichŁukasz Baran
8Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
9Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
10Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
11Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
12Modelowanie i analiza numeryczna konstrukcji z imperfekcjami na podstawie pomiarów fotogrametrycznychPaweł Bielski
13Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
14Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
15Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
16Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
17Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
18Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
19Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznymiŁukasz Breńkacz
20Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
21Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
22Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
23Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
24Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
25Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
26Wizualizacja przestrzenna w jaskini rzeczywistości wirtualnej wyników symulacji oddziaływania fali na obiekt morskiEwelina Ciba
27Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. generacji dla częstotliwości 28 GHzKrzysztof Cichoń
28Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieciKrzysztof Cichy
29Hybrydowe modelowanie fal wiatrowychWitold Cieślikiewicz
30Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
31Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
32Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
33Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
34Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
35Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
36Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera TrytonPaweł Czarnul
37Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
38Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
39Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
40Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
41Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
42Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
43Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
44Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
45Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
46Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
47Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
48Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
49Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
50Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
51Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
52Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
53Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
54Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
55Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
56Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
57Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
58Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
59Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowcaMarek Eggen
60Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
61Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
62Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
63Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
64Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózguKarolina Finc
65Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
66Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
67Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
68Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
69Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
70Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
71Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
72Positron Molecule ScatteringJan Franz
73Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
74Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
75Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
76Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
77Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
78Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
79Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
80Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
81Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowegoJacek Gulgowski
82Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
83Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznychAgnieszka Herman
84Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
85Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
86Analiza nośności silosu przy różnych wariantach rozstawu i profilu słupówPiotr Iwicki
87Analiza nośności granicznej hali o rozpiętości 25 m z blach zimnogiętychPiotr Iwicki
88Analiza numeryczna MES i obliczenia normowe słupów dwugałęziowych z przewiązkamiPiotr Iwicki
89Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
90Analiza nośności elementów o konstrukcji cienkościennejPiotr Iwicki
91Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
92Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
93Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
94Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
95Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
96Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
97Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MMRajmund Kaźmierkiewicz
98Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
99Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych choróbDariusz Kedra
100Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
101Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
102Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
103Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
104Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
105W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
106Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morzaMarta Konik
107Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
108Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
109Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
110Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
111Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
112Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
113Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
114Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
115Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
116Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
117Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
118Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
119Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowychMarcin Kujawa
120Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwościMarcin Kujawa
121Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
122Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
123Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
124Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
125Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
126Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
127Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
128Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
129Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznychTomasz Lewandowski
130Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
131Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
132Problematyka techniczno konserwatorska zabytkowych więźb dachowychIzabela Lubowiecka
133Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
134Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
135Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
136Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
137Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
138Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
139Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
140Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
141Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
142Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
143Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
144Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiegoMilena Matusik
145Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
146Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
147Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
148Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
149Maritime Autonomous SystemHossein Nejatbakhsh Esfahani
150Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
151Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
152Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
153Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
154Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
155Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methodsWiesław Ostachowicz
156Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
157Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
158Badania nad problemami szeregowania Open Shop z restrykcjami czasowymiKrzysztof Pastuszak
159Badanie oszacowań przepustowości Shannona dla wybranych klas kanałówKrzysztof Pastuszak
160Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
161Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznychSzymon Polak
162Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
163Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
164Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
165Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
166Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
167Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
168Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
169Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
170Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
171Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
172Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
173Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
174Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
175Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
176Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
177Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
178Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
179Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymiJan Schönhofer
180Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
181Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
182Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
183Probabilistic Active Health Monitoring of Advanced Composite Structures under Variable Loading and Environmental ConditionsShirsendu Sikdar
184Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
185Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
186Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
187Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
188Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
189Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
190Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
191Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
192Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
193Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
194Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
195Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
196Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeńKamil Szewerda
197Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
198Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazuJakub Szulwic
199Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
200Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
201Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
202Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
203Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
204Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
205Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
206Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
207Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
208Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
209Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
210Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0Karol Trzciński
211Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
212Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal LambaZbigniew Usarek
213Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
214Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
215ARCOASTSDuje Veic
216Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
217Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
218Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
219Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
220Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekułPiotr Weber
221Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodowąMarta Wenta
222Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
223Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
224Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
225Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
226Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
227Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
228Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
229Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
230Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
231Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
232Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
233Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
234Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
235Stalowy silosMichał Wójcik
236Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego Michał Wójcik
237Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
238Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
239Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
240Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
241Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
242Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
243Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
244Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
245Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
246Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
247Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083Daria Żuk
248Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica