Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)Marek Augustyniak
4Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
5Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazyMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskichŁukasz Baran
8Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
9Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
10Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
11Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
12Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
13Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
14Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowegoŁukasz Breńkacz
17Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksjiBeata Brzeska
18Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznychPaweł Burdziakowski
19Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonuMarcin Burdziński
20Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
21Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
22Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
23Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowychGabriela Chwalik
24Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. generacji dla częstotliwości 28 GHzKrzysztof Cichoń
25Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji Krzysztof Cichoń
26Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieciKrzysztof Cichy
27Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
28Hydrodynamika Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
29Hybrydowe modelowanie fal wiatrowychWitold Cieślikiewicz
30Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
31Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
32Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnychMarek Czachor
33Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
34Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera TrytonPaweł Czarnul
35Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowaniaPaweł Czarnul
36Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
37Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATPJacek Czub
38Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
39Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
40Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletachJakub Deda
41Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
42Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
43Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
44Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
45Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
46Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnychŁukasz Doliński
47Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
48Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
49Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
50Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
51Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
52Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
53Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
54Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowcaMarek Eggen
55Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
56Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
57Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
58Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAMMariusz Józef Figurski
59Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
60Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózguKarolina Finc
61Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów Paweł Flaszyński
62Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
63Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
64Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
65Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
66Positron Molecule ScatteringJan Franz
67Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
68Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
69Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
70Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
71Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
72Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
73Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowegoJacek Gulgowski
74Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex EnvironmentsJulien Guthmuller
75Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
76Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznychAgnieszka Herman
77Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
78Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
79Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
80Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
81Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawyTomasz Jaroszewski
82Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
83Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowychAleksandra Kamińska
84Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
85Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
86Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
87Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
88Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
89Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MMRajmund Kaźmierkiewicz
90Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych choróbDariusz Kedra
91Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
92Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
93W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
94Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morzaMarta Konik
95Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
96Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
97Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośnąNatalia Korcz-Konkol
98Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
99Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
100Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
101Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
102Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
103Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwościMarcin Kujawa
104Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowychMarcin Kujawa
105Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
106Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
107Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cechWojciech Kwedlo
108Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanychLesław Kyzioł
109Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
110Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznychTomasz Lewandowski
111Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
112Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
113Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
114Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowychIzabela Lubowiecka
115Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
116Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowiekaIzabela Lubowiecka
117Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
118Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
119Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
120Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
121Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiegoMilena Matusik
122Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBGMagdalena Mieloszyk
123Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
124Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energiiPaweł Możejko
125Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
126Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
127Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
128Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
129Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methodsWiesław Ostachowicz
130Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
131Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
132Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowychJerzy Pluciński
133Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznychSzymon Polak
134Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
135NARSIS - New Approach to Reactor Safety ImprovementsSławomir Potempski
136Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
137Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
138Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
139Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
140Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
141Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
142Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
143Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesoweRomuald Rządkowski
144Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
145Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
146Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
147Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
148Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonychGrzegorz Sadowski
149Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
150Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymiJan Schönhofer
151Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
152Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
153Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
154Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcjiRohan N. Soman
155Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskichSebastian Sorek
156Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
157Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
158Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
159Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
160Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeńKamil Szewerda
161Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
162Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna wirnika nośnego śmigłowca w zawisieOskar Szulc
163Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływemOskar Szulc
164Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumoniaPiotr Szweda
165Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
166Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
167Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
168Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
169Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
170Pojekt testowy dla BogusiaBogusław Śmiech
171Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
172Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznymNatalia Tańska
173Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
174Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
175Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcjiAgnieszka Tomaszewska
176Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal LambaZbigniew Usarek
177Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
178Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
179Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
180Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
181Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
182Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekułPiotr Weber
183Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodowąMarta Wenta
184Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
185Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
186Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
187Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
188Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
189Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
190Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
191Projektowanie bioczujnikówMarek Wojciechowski
192Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowychWiktoria Wojnicz
193Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
194Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego Michał Wójcik
195Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
196Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
197Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnychAdam Zawadzki
198Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
199Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
200Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
201Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekułJan Zielkiewicz
202Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
203Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
204Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083Daria Żuk
205Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica