Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
13Reakcja łacuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
14Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
20Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
21Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
22Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
27Optymalizacja parametrów wykonania aplikacji związanych z wydajnością i mocąPaweł Czarnul
28Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
31Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
32Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
33Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
34Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
35Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
36Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
37Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
40Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
41Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
44Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
45Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
46Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
48Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
49Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
50Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
51Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
52Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
53Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
54Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
55Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
56Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
57Positron Molecule ScatteringJan Franz
58Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
59Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
60Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
61Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
62Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
63Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
64Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
65Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
66Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
67Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
68Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
69Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
70Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
71Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
72Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
73Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
74Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
75Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
76Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
77Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
78Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
79Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
80Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
81Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
82Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
83W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
84Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
85Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
86Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
87Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
88Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
89Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
90Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
91Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
92Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
93Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
94Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
95Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
96Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
97Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
98Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
99Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
100Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
101Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
102Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
103Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
104Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
105Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
106Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
107Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
108Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIIMarta Łabuda
109Numerical simulation of dynamic quantum systemsMarta Łabuda
110Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
111Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
112Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
113Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznychPaweł Maciakowski
114Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
115Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
116Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
117Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
118Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
119Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
120Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
121Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
122Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
123Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
124Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
125Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałoweMagdalena Oziębło
126Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
127Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
128Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
129Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
130Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
131Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
132Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
133Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
134Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
135Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
136Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
137Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
138Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
139Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
140Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
141Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
142Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
143Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
144Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
145Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
146Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
147Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
148Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
149Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
150Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
151Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
152Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
153Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
154Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
155Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
156Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
157Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
158Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
159Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
160Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
161Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
162Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
163Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
164Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
165Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
166Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
167Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
168Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
169ARCOASTSDuje Veic
170Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
171Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
172Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
173Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
174Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
175Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
176Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
177Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
178Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
179Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
180Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
181Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
182Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
183Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
184Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
185Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
186Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
187Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
188Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
189Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
190Badanie przekrojów czynnych na jonizację Mateusz Zawadzki
191Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
192Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
193Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
194Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
195Model aktorów jako paradygmat programowania równoległegoMichał Zielonka
196Modelowanie heterooligomerów białek IbpA i IbpBSzymon Ziętkiewicz
197Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
198Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
199Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93