Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
4Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazyMaciej Bagiński
5Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
6Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskichŁukasz Baran
7Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
8Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
9Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
10Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
11Modelowanie i analiza numeryczna konstrukcji z imperfekcjami na podstawie pomiarów fotogrametrycznychPaweł Bielski
12Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
13Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
14Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
15Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
16Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
17Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
18Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznymiŁukasz Breńkacz
19Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
20Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksjiBeata Brzeska
21Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonuMarcin Burdziński
22Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
23Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
24Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
25Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowychGabriela Chwalik
26Wizualizacja przestrzenna w jaskini rzeczywistości wirtualnej wyników symulacji oddziaływania fali na obiekt morskiEwelina Ciba
27Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. generacji dla częstotliwości 28 GHzKrzysztof Cichoń
28Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji Krzysztof Cichoń
29Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieciKrzysztof Cichy
30Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
31Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
32Hybrydowe modelowanie fal wiatrowychWitold Cieślikiewicz
33Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
34Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
35Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
36Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
37Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowaniaPaweł Czarnul
38Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera TrytonPaweł Czarnul
39Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
40Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATPJacek Czub
41Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
42Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
43Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
44Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletachJakub Deda
45Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
46Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
47Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
48Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
49Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
50Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
51Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
52Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
53Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
54Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
55Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
56Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
57Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
58Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
59Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
60Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowcaMarek Eggen
61Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
62Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
63Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
64Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAMMariusz Józef Figurski
65Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
66Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózguKarolina Finc
67Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
68Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
69Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
70Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
71Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
72Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
73Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
74Positron Molecule ScatteringJan Franz
75Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
76Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
77Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
78Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
79Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
80Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
81Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
82Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowegoJacek Gulgowski
83Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex EnvironmentsJulien Guthmuller
84Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
85Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznychAgnieszka Herman
86Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
87Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
88Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
89Analiza nośności elementów o konstrukcji cienkościennejPiotr Iwicki
90Analiza numeryczna MES i obliczenia normowe słupów dwugałęziowych z przewiązkamiPiotr Iwicki
91Analiza nośności silosu przy różnych wariantach rozstawu i profilu słupówPiotr Iwicki
92Analiza nośności granicznej hali o rozpiętości 25 m z blach zimnogiętychPiotr Iwicki
93Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
94Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
95Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
96Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
97Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
98Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
99Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
100Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MMRajmund Kaźmierkiewicz
101Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych choróbDariusz Kedra
102Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
103Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
104Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
105Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
106Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
107W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
108Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morzaMarta Konik
109Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
110Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
111Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
112Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
113Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
114Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
115Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
116Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
117Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
118Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
119Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
120Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
121Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowychMarcin Kujawa
122Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwościMarcin Kujawa
123Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
124Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
125Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
126Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
127Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanychLesław Kyzioł
128Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
129Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
130Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
131Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznychTomasz Lewandowski
132Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
133Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
134Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
135Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
136Problematyka techniczno konserwatorska zabytkowych więźb dachowychIzabela Lubowiecka
137Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
138Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
139Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
140Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
141Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
142Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
143Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
144Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
145Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
146Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
147Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiegoMilena Matusik
148Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
149Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBGMagdalena Mieloszyk
150Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
151Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
152Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
153Maritime Autonomous SystemHossein Nejatbakhsh Esfahani
154Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
155Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
156Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
157Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
158Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
159Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methodsWiesław Ostachowicz
160Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
161Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
162Badania nad problemami szeregowania Open Shop z restrykcjami czasowymiKrzysztof Pastuszak
163Badanie oszacowań przepustowości Shannona dla wybranych klas kanałówKrzysztof Pastuszak
164Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
165Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznychSzymon Polak
166Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
167Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
168Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
169Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
170Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
171Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
172Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
173Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
174Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
175Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
176Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesoweRomuald Rządkowski
177Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
178Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
179Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
180Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
181Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonychGrzegorz Sadowski
182Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
183Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
184Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
185Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymiJan Schönhofer
186Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
187Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
188Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
189Probabilistic Active Health Monitoring of Advanced Composite Structures under Variable Loading and Environmental ConditionsShirsendu Sikdar
190Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
191Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
192Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
193Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
194Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
195Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
196Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
197Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
198Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
199Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
200Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
201Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
202Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeńKamil Szewerda
203Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
204Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazuJakub Szulwic
205Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
206Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
207Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
208Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
209Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
210Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
211Pojekt testowy dla BogusiaBogusław Śmiech
212Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
213Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznymNatalia Tańska
214Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
215Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcjiAgnieszka Tomaszewska
216Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
217Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
218Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0Karol Trzciński
219Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
220Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
221Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal LambaZbigniew Usarek
222Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
223ARCOASTSDuje Veic
224Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
225Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
226Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
227Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
228Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekułPiotr Weber
229Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodowąMarta Wenta
230Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
231Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
232Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
233Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
234Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
235Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
236Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
237Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
238Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
239Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
240Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
241Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
242Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
243Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
244Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego Michał Wójcik
245Stalowy silosMichał Wójcik
246Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
247Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
248Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
249Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
250Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
251Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
252Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
253Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
254Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
255Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083Daria Żuk
256Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica