Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)Marek Augustyniak
4Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazyMaciej Bagiński
5Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskichŁukasz Baran
6Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowejPiotr Bełdowski
7Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
8Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
9Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejemBartłomiej Będkowski
10Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
13Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończnych IIJerzy Bobiński
14Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
15Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantoweMaciej Bobrowski
16Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
17Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymiMaciej Bobrowski
18Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
19Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowegoŁukasz Breńkacz
20Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksjiBeata Brzeska
21Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznychPaweł Burdziakowski
22Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonuMarcin Burdziński
23Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
24Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
25Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
26Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowychGabriela Chwalik
27Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji Krzysztof Cichoń
28Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieciKrzysztof Cichy
29Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
30Hydrodynamika Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
31Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
32Hybrydowe modelowanie fal wiatrowychWitold Cieślikiewicz
33Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
34Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnychMarek Czachor
35Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
36Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera TrytonPaweł Czarnul
37Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowaniaPaweł Czarnul
38Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
39Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNAJacek Czub
40Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATPJacek Czub
41Molekularne podłoże aktywności i selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowychJacek Czub
42Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
43Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
44Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletachJakub Deda
45Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
46Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
47Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
48Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
49Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
50Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnychŁukasz Doliński
51Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
52Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
53Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
54Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
55Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
56Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
57Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
58Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowcaMarek Eggen
59Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
60Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonamiEwa Erdmann
61Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
62Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
63Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
64Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAMMariusz Józef Figurski
65Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózguKarolina Finc
66Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów Paweł Flaszyński
67Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
68Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
69Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
70Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
71Positron Molecule ScatteringJan Franz
72Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
73Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
74Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
75Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
76Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
77Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
78Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowegoJacek Gulgowski
79Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex EnvironmentsJulien Guthmuller
80Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
81Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznychAgnieszka Herman
82Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
83Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
84Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
85Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
86Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawyTomasz Jaroszewski
87Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowychPatryk Jasik
88Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
89Parametry sieci złożonychMarcin Jurkiewicz
90Analizy profili mikrobiotyAgnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
91Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowychAleksandra Kamińska
92Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
93Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
94Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
95Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
96Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MMRajmund Kaźmierkiewicz
97Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
98Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych choróbDariusz Kedra
99Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
100Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
101W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
102Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morzaMarta Konik
103Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
104Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
105Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośnąNatalia Korcz-Konkol
106Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
107Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
108Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
109Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
110Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-GordonaKarolina Kropielnicka
111Dynamika molekularna układów biologicznychNatalia Kruszewska
112Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
113Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
114Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowychMarcin Kujawa
115Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwościMarcin Kujawa
116Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
117Obliczenia dźwigarów i powłok nośnychLeszek Kwapisz
118Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
119Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cechWojciech Kwedlo
120Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanychLesław Kyzioł
121Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
122Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznychTomasz Lewandowski
123Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
124Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
125Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
126Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowiekaIzabela Lubowiecka
127Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowychIzabela Lubowiecka
128Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
129Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznegoMarta Łabuda
130Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
131Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
132Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
133Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
134Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiegoMilena Matusik
135Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABAMichał Michałowski
136Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBGMagdalena Mieloszyk
137Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
138Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energiiPaweł Możejko
139Symulacja układów pasywnych dla pasm 5GMichał Mrozowski
140Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
141Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
142Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
143Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
144Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methodsWiesław Ostachowicz
145Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
146Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
147Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
148Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowychJerzy Pluciński
149Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznychSzymon Polak
150Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
151NARSIS - New Approach to Reactor Safety ImprovementsSławomir Potempski
152Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
153Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
154Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
155Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
156Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
157Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
158Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
159Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesoweRomuald Rządkowski
160Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
161Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
162Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
163Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
164Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonychGrzegorz Sadowski
165Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
166Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymiJan Schönhofer
167Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
168Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
169Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
170Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcjiRohan N. Soman
171Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskichSebastian Sorek
172Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
173Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
174Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
175Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
176Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeńKamil Szewerda
177Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśniJacek Szkopek
178Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
179Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływemOskar Szulc
180Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna wirnika nośnego śmigłowca w zawisieOskar Szulc
181Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumoniaPiotr Szweda
182Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energiiBartłomiej Szyja
183Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
184Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
185Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
186Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
187Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
188Pojekt testowy dla BogusiaBogusław Śmiech
189Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
190Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznymNatalia Tańska
191Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
192Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcjiAgnieszka Tomaszewska
193Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
194Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
195Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal LambaZbigniew Usarek
196Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
197Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
198Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
199Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
200Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekułPiotr Weber
201Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodowąMarta Wenta
202Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
203Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
204Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
205Wykorzystanie sieci neuronowych do opracowania nowej parametryzacji potencjału Tersoffa dla węglaSzymon Winczewski
206Wpływ dodatku nanorurek węglowych na właściwości reologiczne wybranych smarów płynnych - badania symulacją komputerowąSzymon Winczewski
207Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
208Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
209Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
210Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
211Projektowanie bioczujnikówMarek Wojciechowski
212Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowychWiktoria Wojnicz
213Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
214Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego Michał Wójcik
215Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
216Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnychAdam Zawadzki
217Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
218Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
219Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
220Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
221Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekułJan Zielkiewicz
222Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
223Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
224Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083Daria Żuk
225Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica