Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)Marek Augustyniak
4Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazyMaciej Bagiński
5Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskichŁukasz Baran
6Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowejPiotr Bełdowski
7Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizjiAlicja Bera
8Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
9Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejemBartłomiej Będkowski
10Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
13Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymiMaciej Bobrowski
14Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
15Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantoweMaciej Bobrowski
16Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
17Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
18Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowegoŁukasz Breńkacz
19Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksjiBeata Brzeska
20Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznychPaweł Burdziakowski
21Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonuMarcin Burdziński
22Dynamika konstrukcji budowlanychDaniel Burkacki
23Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
24Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
25Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowychGabriela Chwalik
26Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji Krzysztof Cichoń
27Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. generacji dla częstotliwości 28 GHzKrzysztof Cichoń
28Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieciKrzysztof Cichy
29Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
30Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
31Hybrydowe modelowanie fal wiatrowychWitold Cieślikiewicz
32Hydrodynamika Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
33Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
34Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnychMarek Czachor
35Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
36Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera TrytonPaweł Czarnul
37Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowaniaPaweł Czarnul
38Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
39Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATPJacek Czub
40Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNAJacek Czub
41Molekularne podłoże aktywności i selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowychJacek Czub
42Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
43Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
44Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletachJakub Deda
45Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskichMariusz Deja
46Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
47Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
48Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
49Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFTRobert Dobosz
50Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnychŁukasz Doliński
51Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
52Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
53Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
54Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
55Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
56Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
57Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
58Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowcaMarek Eggen
59Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
60Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonamiEwa Erdmann
61Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
62Analiza numeryczna stawu kolanowegoTomasz Ferenc
63Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
64Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAMMariusz Józef Figurski
65Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózguKarolina Finc
66Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów Paweł Flaszyński
67Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
68Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udaroweLeszek Flis
69Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt HallaMateusz Flis
70Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
71Positron Molecule ScatteringJan Franz
72Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
73Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
74Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
75Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
76Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
77Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
78Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowegoJacek Gulgowski
79Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex EnvironmentsJulien Guthmuller
80Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
81Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznychAgnieszka Herman
82Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
83Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
84Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskichPiotr Iwicki
85Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
86Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawyTomasz Jaroszewski
87Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowychPatryk Jasik
88Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
89Parametry sieci złożonychMarcin Jurkiewicz
90Analizy profili mikrobiotyAgnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
91Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowychAleksandra Kamińska
92Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
93Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
94Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
95Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
96Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MMRajmund Kaźmierkiewicz
97Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
98Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych choróbDariusz Kedra
99Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
100Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
101W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
102Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morzaMarta Konik
103Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
104Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
105Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośnąNatalia Korcz-Konkol
106Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
107Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
108Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
109Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
110Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-GordonaKarolina Kropielnicka
111Dynamika molekularna układów biologicznychNatalia Kruszewska
112Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
113Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
114Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowychMarcin Kujawa
115Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwościMarcin Kujawa
116Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
117Obliczenia dźwigarów i powłok nośnychLeszek Kwapisz
118Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
119Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cechWojciech Kwedlo
120Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanychLesław Kyzioł
121Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
122Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznychTomasz Lewandowski
123Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
124Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
125Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
126Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowychIzabela Lubowiecka
127Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowiekaIzabela Lubowiecka
128Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
129Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznegoMarta Łabuda
130Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
131Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
132Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
133Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciąganiaIreneusz Marzec
134Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiegoMilena Matusik
135Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBGMagdalena Mieloszyk
136Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
137Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energiiPaweł Możejko
138Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
139Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
140Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
141Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
142Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methodsWiesław Ostachowicz
143Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
144Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
145Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
146Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowychJerzy Pluciński
147Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznychSzymon Polak
148Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
149NARSIS - New Approach to Reactor Safety ImprovementsSławomir Potempski
150Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
151Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
152Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
153Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
154Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
155Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
156Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesoweRomuald Rządkowski
157Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
158Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
159Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocyMateusz Rzymowski
160Badania stabilności stawu biodrowegoAgnieszka Sabik
161Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
162Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonychGrzegorz Sadowski
163Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznymPiotr Schillak
164Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymiJan Schönhofer
165Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
166Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
167Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
168Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcjiRohan N. Soman
169Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskichSebastian Sorek
170Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
171Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
172Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
173Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
174Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeńKamil Szewerda
175Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśniJacek Szkopek
176Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
177Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna wirnika nośnego śmigłowca w zawisieOskar Szulc
178Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływemOskar Szulc
179Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumoniaPiotr Szweda
180Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
181Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
182Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego MechanikBogdan Ścibiorski
183Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym MechanikBogdan Ścibiorski
184Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
185Pojekt testowy dla BogusiaBogusław Śmiech
186Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
187Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznymNatalia Tańska
188Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
189Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcjiAgnieszka Tomaszewska
190Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznychAgnieszka Tomaszewska
191Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
192Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal LambaZbigniew Usarek
193Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
194Nieliniowa dynamika elementów belkowychJerzy Warmiński
195Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
196Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
197Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekułPiotr Weber
198Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodowąMarta Wenta
199Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
200Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
201Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
202Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
203Wykorzystanie sieci neuronowych do opracowania nowej parametryzacji potencjału Tersoffa dla węglaSzymon Winczewski
204Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracyŁukasz Witanowski
205Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
206Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
207Projektowanie bioczujnikówMarek Wojciechowski
208Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowychWiktoria Wojnicz
209Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
210Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego Michał Wójcik
211Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
212Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronówMateusz Zawadzki
213Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnychAdam Zawadzki
214Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
215Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
216Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
217Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekułJan Zielkiewicz
218Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
219Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
220Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083Daria Żuk
221Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica