wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine ScienceJavier Alfaro
2Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
3Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
4Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
5Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
6Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
7Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
8Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
9Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
10Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
11Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
12Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
13Reakcja łacuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
14Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
15Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
16Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
17Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
18Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
19Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
20Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
21Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
22Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
27Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnychMarcin Ciołek
28Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
29Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
30Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
31Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
32Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
33Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencieBartłomiej Dec
34Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
35Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
36Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
37Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
38Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
39Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
40Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
41Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
42Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
43Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
44Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretycznePiotr Durlak
45Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
46Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
47Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
48Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
49Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla RybołówstwaLidia Dzierzbicka-Głowacka
50Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
51Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCKLidia Dzierzbicka-Głowacka
52Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
53Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
54Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
55Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
56Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
57Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwaniaPaweł Flaszyński
58Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine bladePaweł Flaszyński
59Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
60Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
61Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcjęFilip Formalik
62Positron Molecule ScatteringJan Franz
63Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
64Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
65Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
66Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
67Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
68Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
69Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
70Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
71Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
72Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanegoKrzysztof Hinc
73Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
74Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
75Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
76Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
77Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
78Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
79Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
80Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnychMaciej Karolak
81Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
82Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
83Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
84Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
85Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
86Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
87Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy StacjonarnejAdam Kloskowski
88Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
89Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
90W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
91Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
92Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowychVioletta Konopińska-Zmysłowska
93Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
94Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
95Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
96Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
97Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
98Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnychSebastian Kraszewski
99Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
100Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
101Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
102Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystychPaweł Kudela
103Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus AtlasZuzanna Kunicka-Kowalska
104Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
105Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
106Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
107Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
108Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
109Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
110Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
111Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
112Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
113Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
114Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
115Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
116Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
117Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIIMarta Łabuda
118Numerical simulation of dynamic quantum systemsMarta Łabuda
119Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
120Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
121Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
122Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
123Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
124Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznychPaweł Maciakowski
125Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
126Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
127Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
128Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
129Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
130Szukanie nowych repelentów komarówKarolina Mikulska-Rumińska
131Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
132Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
133Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
134Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
135Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
136Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnychMaria Osińska
137Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
138Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałoweMagdalena Oziębło
139Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
140Analiza danych sieci AERONET i MANPaulina Pakszys
141Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
142Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
143Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
144Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocyJerzy Proficz
145Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
146Teoretyczne badanie powinowactwa 8-azapuryn do białka fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)Maciej Pyrka
147Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
148Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
149Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
150Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
151Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
152Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
153Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowychRomuald Rządkowski
154Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
155Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
156Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
157Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
158Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
159Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
160Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
161Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)Adam Sieradzki
162Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
163Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
164Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
165Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
166Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
167Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
168Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
169Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
170Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowychMarek Strumik
171Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
172Wpływ wirtualizacji na czas wykonywania się obliczeń w środowisku HPCPiotr Sumionka
173Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
174Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
175Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
176Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
177Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazuJakub Szulwic
178Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
179Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
180Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
181Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
182Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
183Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
184Optymalizacja elementów układu zawieszenia samochodu Formuły StudentMarcin Tkaczyk
185Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
186Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
187Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
188Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0Karol Trzciński
189Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
190Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
191Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
192ARCOASTSDuje Veic
193Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
194Dynamika układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
195Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
196Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
197Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
198Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
199Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
200Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
201Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
202Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
203Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
204Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
205Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
206Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
207Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
208Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
209Stalowy silosMichał Wójcik
210Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
211Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
212Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
213Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
214Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
215Badanie przekrojów czynnych na jonizację Mateusz Zawadzki
216Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
217Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
218Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
219Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
220Modelowanie heterooligomerów białek IbpA i IbpBSzymon Ziętkiewicz
221Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
222Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
223Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93