Logowanie do System sprawozdań KDM

Projekty użytkowników

L.p. Temat Kierownik
1Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordachPaulina Aniśkiewicz
2Interpretacja wyników mikrosejsmiki powierzchniowejMichał Antoszkiewicz
3Modelowanie MES zjawisk związanych z defektoskopią obiektów ferromagnetycznych w kolejnictwieMarek Augustyniak
4Obliczenia struktur kostnych na podstawie danych indywidualnych z pomocą programów HyperWorks/ANSYSMarek Augustyniak
5Modelowanie molekularne oddziaływań ligandów oraz białek z telomerowym DNAMaciej Bagiński
6Symulacja oddziaływań Amfoterycyny B z błoną fosfolipidowąMaciej Bagiński
7Model roztopów śnieguTomasz Berezowski
8Szacowanie efektywności programów zarybieniowych przy użyciu metod genetycznychRafał Bernaś
9Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowychTomasz Bieliński
10Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów SkończonychJerzy Bobiński
11Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numerycznyJerzy Bobiński
12Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonychKrzysztof Bobrowski
13Reakcja łacuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.Maciej Bobrowski
14Potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n, n=1,3. Obliczenia kwantowe.Maciej Bobrowski
15Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów EwolucyjnychWitold Bołt
16Eksperymentalne i numeryczne wyznaczenie nieliniowych parametrów łożysk hydrodynamicznych oraz ich wpływ na dynamikę układów wirującychŁukasz Breńkacz
17Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznychKrzysztof Brusewicz
18Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmcArtur Burzyński
19Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowychAnna Butterweck
20Modelowanie zwilżalności powierzchni ciał stałychMichał Chodkowski
21Zagadnienia optymalizacji w przetwarzaniu danych przestrzennychAndrzej Chybicki
22Analiza klimatu falowego Morza BałtyckiegoWitold Cieślikiewicz
23Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnejWitold Cieślikiewicz
24Usuwanie zakłóceń impulsowych oraz szumu szerokopasmowego z archiwalnych nagrań fonicznychMarcin Ciołek
25Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznychMarcin Ciołek
26Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidówCezary Czaplewski
27Optymalizacja parametrów wykonania aplikacji związanych z wydajnością i mocąPaweł Czarnul
28Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonychZbigniew Czech
29Numeryczny kanał falowy (NWT, Numerical Wave Tank)Wojciech Czernous
30Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczneAdam Dąbrowski
31Obliczenia geometrii skafoldów o małej anizotropiiLeszek Dąbrowski
32Mikroszlifowanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem narzędzi nasypowychMariusz Deja
33Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznychMarcin Dembowski
34Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowychMaciej Demianowicz
35Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniemPatryk Deniziak
36Badania struktur, tautomerii i aromatyczności związków organicznychRobert Dobosz
37Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyściennąPiotr Doerffer
38Badania nad właściwościami kryształów KHCO3 oraz KDCO3Przemysław Dopieralski
39Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczneMarta Drosińska-Komor
40Wykorzystanie metody superelementowania do modelowania dynamiki obrabiarekPaweł Dunaj
41Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych - badania teoretycznePiotr Durlak
42Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - AQULIOPaweł Dymarski
43Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowychJacek Dziedzic
44Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEPJacek Dziedzic
45Rozwój metody rozszerzonego lagranżjanu w zastosowaniu do symulacji LS-BOMD z lokalnymi orbitalami optymalizowanymi in situJacek Dziedzic
46Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBSLidia Dzierzbicka-Głowacka
47Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymiJoachim Erdei
48Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowychTomasz Falborski
49Analiza numeryczna wybranych elementów stawu kolanowegoTomasz Ferenc
50Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSSMariusz Józef Figurski
51Analiza przepływu w nieszczelności w turbinie gazowej z kontrolą przepływuPaweł Flaszyński
52Badania numeryczne odporności na przebicie stali 10GHMBALeszek Flis
53Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznegoJarosław Florczuk
54Positron Molecule ScatteringJan Franz
55Modelowanie i symulacja regulacji częstotliwości hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznejJacek Frost
56Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturachMarta Anna Galicka
57Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonychDamian Głowienka
58Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynkówMichał Gołębiewski
59Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowychJoanna Grabowska
60Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznychKarol Grębowski
61Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowychAnna Grzymkowska
62Analiza obrazowania dyfuzji prostaty za pomocą modelu kurtozyMałgorzata Grzywińska
63Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznychMichał Hanasz
64Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnychAdam Inglot
65Badania stateczności zespołu kontenerów stalowychPiotr Iwicki
66Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiegoJaromir Jakacki
67Numeryczne modelowanie konstrukcji stalowychRobert Jankowski
68Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonymAneta Jezierska
69Modelowanie i symulacje nanomagnetyków molekularnychGrzegorz Kamieniarz
70Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznychMichał Kamoń
71Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustemPaweł Kaszowski
72Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)Maria Kaźmierczak
73Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną ARajmund Kaźmierkiewicz
74Stworzenie modelu kompletnej cząsteczki kinazy białkowej PRKC z Bacillus subtilis w kompleksie z ATP oraz stworzenie modelu kompleksu wewnątrzkomórkowego fragmentu katalitycznego kinazy PrkC (PrkCc) z B. subtilis z substratem jej aktywności fosforylacyjnej: CpgARajmund Kaźmierkiewicz
75Wykorzystanie metod heurystycznych do problemów globalnej optymalizacji parametrów w obliczeniachTymon Kilich
76Projektowanie układów przepływowych turbinPiotr Klonowicz
77Badania numeryczne trajektorii opuszczania łodzi ratunkowej z dużego statku pasażerskiego na wzburzonym morzuAleksander Kniat
78Obliczenia przepływów wielofazowychMaria Knorps
79W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózguMichał Komorowski
80Modelowanie numeryczne w geomechaniceJakub Konkol
81Modelowanie konstrukcji żelbetowychAnna Kopańska
82Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznychAleksandra Korzec
83Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego SpitsbergenuSzymon Kosecki
84Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięciaJakub Kowalski
85Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowoJanusz Kozak
86Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera TermicznaMarek Krzaczek
87Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjującychŁukasz Kubik
88Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistejNatalia Kuczyńska
89Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanychMichał Kwasek
90Obliczenia struktury i mobilności defektów liniowych w metalach i ich stopachPiotr Kwaśniak
91Równoległe algorytmy grupowania k-średnich wykorzystujące nierówność trójkąta do skrócenia czasu obliczeńWojciech Kwedlo
92Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MESMałgorzata Lachowicz
93Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłychHenryk Lasota
94Badanie efektywności zastosowania masy polimerowej do redukcji drgań trybun metalowychNatalia Lasowicz
95Modelowanie turbulentnych przepływów reaktywnychMichał Lewandowski
96Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerówAdam Liwo
97Izomeryzacja L i D aminokwasów w gruboziarnistych polach siłowychAdam Liwo
98Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węgloweMai Suan Li_
99Mechaniczne modelowanie struktur biologicznychIzabela Lubowiecka
100Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwyIzabela Lubowiecka
101Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznymIzabela Lubowiecka
102Obliczenia kwantowomechaniczne dla procesów transferu ładunku i fotoabsorpcji przy użyciu metod chemii kwantowejMarta Łabuda
103Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości chemioterapeutyka cisplatyny w leczeniu nowotworówMarta Łabuda
104Podstawowe symulacje dynamiki molekularnej za pomocą pakietów obliczeniowych IIIMarta Łabuda
105Numerical simulation of dynamic quantum systemsMarta Łabuda
106Modelowanie struktury elektronowej układu jon-biocząstkaMarta Łabuda
107Obliczenia fotochemicznych właściwości 5-Cl pirymidynyMarta Łabuda
108Obliczenia struktury elektronowej oraz fotochemicznych właściwości eterówMarta Łabuda
109Modelowanie MES dwuczęstotliwościowych, szerokopasmowych przetworników piezoelektrycznychPaweł Maciakowski
110Synteza topologiczna konwerterów SCMarek S. Makowski
111Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcjiPaweł Malinowski
112Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznejMiłosz Martynow
113Modelowanie numeryczne elementów betonowych i żelbetowych przy zastosowaniu modeli połączonych betonu: sprężysto-plastycznych z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniemIreneusz Marzec
114Wpływ imperfekcji geometrycznych na właściwości użytkowe rurociągówArtur Maurin
115Obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowychPaweł Możejko
116Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowychPiotr Myśliwiec
117Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznychKarol Niklas
118Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSSGrzegorz Nykiel
119Wpływ temperatury, jonów metali, pH czy siły jonowej na strukturę i biologiczną aktywności peptydów i małych białek - studia teoretyczneStanisław Ołdziej
120Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckichMaria Osińska
121Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałoweMagdalena Oziębło
122Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikachMichał Pacholczyk
123Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)Patryk Pezacki
124Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkankiEligiusz Postek
125Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji NIWAJerzy Proficz
126Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegoTomasz Puzyn
127Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznychRafał Roszak
128Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegowąGrzegorz Różyński
129Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystychMagdalena Rucka
130Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metaliJarosław Rybicki
131Struktura elektronowa i własności magnetyczne materiałów z silnie skorelowanymi elektronamiJarosław Rybicki
132Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnejArkadiusz Ryfa
133Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwaMateusz Rzymowski
134Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoAgnieszka Sabisz
135Podejście obliczeniowe do badania interakcji białek i glikozaminoglikanówSergey Samsonov
136Turbulent premixed combustion modeling for large eddy simulationsBruno Savard
137Opis teoretyczny magneto- i elektrooptycznych własności nanostruktur półprzewodnikowychPiotr Schillak
138Wpływ korozji na pracę rury stalowejDominika Sicińska
139Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych oraz dynamiki procesu fotodysocjacji kontrolowanych za pomocą krótkich impulsów laserowychJózef Sienkiewicz
140Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowejŁukasz Smakosz
141Wpływ podatności kotwienia na nośność konsol aluminiowychMaciej Solarczyk
142Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentacjęGaweł Sołowski
143Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowychRohan N. Soman
144Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowejSebastian Sorek
145Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznejJanusz Stangret
146Teoretyczne badania transferu elektronów oraz spektroskopii rezonansowej RamanaMagdalena Staniszewska
147Analiza danych metabolomicznych w raku gruczołu krokowegoWiktoria Struck-Lewicka
148Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych i metody ich poprawyKrzysztof Suchocki
149Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomówPaweł Syty
150Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Kolliphor ELPMagdalena Szaniawska
151Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowychNatalia Szewczuk-Krypa
152Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchuBogdan Szturomski
153Teoretyczne badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w reakcjach redukcji dwutlenku węglaBartłomiej Szyja
154Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznychBartłomiej Szymczak
155Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)Natalia Szynkiewicz
156Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnychRafał Ślusarz
157Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występująceMaciej Śmiechowski
158Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114Anna Taraba
159Innowacyjne rozwiązania ograniczające zagrożenia i zwiększające bezpieczeństwo pracyJarosław Tokarczyk
160Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowychJarosław Tokarczyk
161Modelowanie dwuskalowe w elementach betonowychWojciech Trawiński
162Innowacyjne i bezpieczne systemy transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnychKrzysztof Turewicz
163Kwantowy chaos w układach otwartychJan Tuziemski
164Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonychZbigniew Usarek
165ARCOASTSDuje Veic
166Analysis of impact forces from breaking waves on monopile support structuresDuje Veic
167Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznychJerzy Warmiński
168Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowychJerzy Warmiński
169Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichPaweł Wiczling
170Modelowanie procesu powstawania naprężeń własnych w cienkościennych konstrukcjach spawanych obciążonych ciśnieniem i temperaturąMarcin Wikło
171Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnychMarcin Wikło
172Generacja realistycznej struktury polikryształówSzymon Winczewski
173Symulacje właściwości ciekłych metaliSzymon Winczewski
174Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-CuSzymon Winczewski
175Badania auksetyczności nanostruktur węglowychSzymon Winczewski
176Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MESWojciech Witkowski
177Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznejMichał Wodtke
178Projektowanie nowych chemoterapeutykówMarek Wojciechowski
179Modelowanie w biomechaniceWiktoria Wojnicz
180Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzykaKrzysztof Wołoszyk
181Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniemMichał Wójcik
182Analiza numeryczna stalowych silosów z uwzględnieniem materiału sypkiegoMichał Wójcik
183Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiegoMichał Wójcik
184Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii RamanaMaciej Wróbel
185Analiza i modelowanie energooszczędnych rozwiązań egzoszkieletówAdam Zawadzki
186Badanie przekrojów czynnych na jonizację Mateusz Zawadzki
187Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowymAneta Zdolska
188Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dzieckaBartosz Zdunek
189Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowychMonika Zielińska
190Symulacje komputerowe roztworów nieelektrolitówJan Zielkiewicz
191Model aktorów jako paradygmat programowania równoległegoMichał Zielonka
192Modelowanie heterooligomerów białek IbpA i IbpBSzymon Ziętkiewicz
193Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębkówJacek Żabski
194Elektro-mechaniczne struktury periodyczneArkadiusz Żak
195Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowychGrzegorz Żywica

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93