wersja kontrastowa


Pakiet oprogramowania służącego wizualizacji wyników symulacji przepływowych CFD, strukturalnych MES oraz mieszanych FSI, który umożliwia:

  • obróbkę i wizualizację danych jedno-, dwu- i trójwymiarowych, również niestacjonarnych (animacje)
  • import wyników w co najmniej 32 formatach (m. in. Ansys Fluent, Ansys CFX, Abaqus, Nastran, Patran, OpenFOAM, Ensight, plot3d, cgns)
  • uzupełnienie analizy o wybrane przekroje, izopowierzchnie i linie prądu oraz rdzenie wirowe, fale uderzeniowe i obszary oderwaniowe
  • próbkowanie oraz całkowanie w czasie, wraz z dyskretną analizą harmoniczną DFT
  • ocenę jakości siatki numerycznej poprzez porównanie co najmniej 28 kryteriów
  • określenie rzędu dokładności rozwiązania za pomocą ekstrapolacji Richardsona
  • całkowanie numeryczne po krzywej, powierzchni i objętości
  • interpolację oraz triangulację danych
  • automatyzację pracy poprzez wykorzystanie wewnętrznego języka (makra) oraz zewnętrznych procedur języka C (add-ons)
  • pracę wielowątkową w systemie operacyjnym Windows XP/Vista/7/8 i Linux

Tecplot w CI TASK

Oprogramowanie Tecplot 360 (1 licencja) kupione zostało w ramach projektu PLGrid Plus na potrzeby usług z dziedziny Akustyka: Aeroakustyka wirnika śmigłowca (AKU-H), Aerodynamika wirnika śmigłowca (AERO-H), Aerodynamika wirnika turbiny wiatrowej (AERO-T).

Oprogramowanie nie jest dostępne na KDM w CI TASK.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93