wersja kontrastowa


Oprogramowanie (VNOISET, FINE/TURBO) służące do symulacji z dziedziny mechaniki płynów.

Numeca w CI TASK

Oprogramowanie firmy Numeca lnternational (1 licencja VNOISET, 2 licencje FINE/TURBO) kupione zostało w ramach projektu PLGrid Plus na potrzeby usług z dziedziny Akustyka: Aeroakustyka wirnika śmigłowca (AKU-H), Aerodynamika wirnika śmigłowca (AERO-H), Aerodynamika wirnika turbiny wiatrowej (AERO-T).

Oprogramowanie nie jest dostępne na KDM w CI TASK.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93