wersja kontrastowa


Oracle to system zarządzania relacyjną bazą danych.

Moduły

  • Serwer Oracle ( RDBMS - Rational Database Management System ) - służy do zarządzania wielkimi zasobami danych w wielodostępnym środowisku
  • Oracle Developer - tworzenie aplikacji
  • Oracle Designer - graficzne modelowanie systemów

Oprogramowanie Oracle jest zainstalowane na serwerze Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej i służy jako platforma dla systemu bibliotecznej bazy danych VIRTUA.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93