wersja kontrastowa


NetCDF (Network Common Data Form) jest formatem zapisu danych wraz ze zbiorem oprogramowania i bibliotek.

 

 Status

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 4.4
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Status licencji: darmowa
  • Dokumentacja: NetCDF Documentation
  • Strona producenta: Unidata

 

Ustawienie środowiska na komputerze Tryton:

module load tryton/netcdf

Oprogramowanie zależne jest od modułów (ładowane automatycznie):

  • tryton/hdf5/1.8.16-intel
  • tryton/compiler/intel

Lista zainstalowanych wersji i ustawienia środowiska są dostępne za pomocą modules.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93