wersja kontrastowa


SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) - oprogramowanie do łączenia programów napisanych w C/C++ z językami wyższego poziomu

 Status

  • Aktualnie zainstalowane wersje: 3.0.8
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Status licencji: GPL
  • Dokumentacja: www
  • Strona producenta: www

 

Ustawienie środowiska na komputerze Tryton:

module load tryton/swig

Oprogramowanie zależne jest od modułu (ładowany automatycznie):

  • tryton/compiler/gcc

Lista zainstalowanych wersji i ustawienia środowiska są dostępne za pomocą modules.

 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93