wersja kontrastowa


 

Kompilatory stworzone przez firmę Intel pochodzące z pakietu Intel Parallel Studio XE 2016

  • icc - kompilator C
  • icpc - kompilator C++
  • ifort - kompilator Fortran

Zobacz też:

Status

  • Aktualnie zainstalowane wersje: 2016, 2017
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Katalog instalacji: /apl/tryton/intel
  • Status licencji: zakupiona przez CI TASK, ważna
  • Pomoc, dokumentacja: na stronach producenta

Ustawienie środowiska na komputerze Tryton:

module load tryton/compiler/intel

Lista zainstalowanych wersji i ustawienia środowiska są dostępne za pomocą modules np.

module avail 

Szczegółowe informacje dotyczące opcji oraz wsparcia dla poszczególnych wersji standardów języków programowania dostępne są w podręczniku man na węźle dostępowym.

Przykładowe polecenie uruchamiające podręcznik: man ifort

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93