wersja kontrastowa


Implementacja standardu MPI przygotowana w przez firmę Intel.

Zainstalowany na komputerze Tryton.

  • katalog instalacji: /apl/tryton/intel/
  • wersja: 2018

 

Konfiguracja środowiska użytkownika:

module add tryton/mpi/intel/2018

W połączeniu z modułem kompilatora, do kompilacji kodu zostanie użyty wybrany kompilator.

Np. do kompilacji i uruchamiania programów z IntelMPI oraz kompilatorami Intel należy dodać moduły:

module add tryton/compiler/intel/2018
module add tryton/mpi/intel/2018

 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93