narzędzie służące do generowania dokumentacji dla języków C++, C, Objective-C, C #, PHP, Java, Python, IDL (Corba, Microsoft i UNO / OpenOffice), Fortran, VHDL, Tcl i do pewnego stopnia D.

Doxygen w CI TASK

Doxygen został zainstalowany jako komenda systemowa (do uruchomienia nie potrzeba żadnych modułów ani dodatkowych ustawień).