wersja kontrastowa


Spis treści

finger

polecenie finger wyświetla informacje o użytkownikach systemu

Wywołanie: finger [-ls] [name] [user@host]

Opcje:

 • -l - wyświetla informacje jak przy opcji -s oraz katalog domowy użytkownika, status poczty, zawartości plików .plain, .project i .forward z katalogu domowego użytkownika
 • -s - wyświetla m.in. login użytkownika, jego imię i nazwisko, nazwę terminala, numer telefonu
 • name - imię, nazwisko lub login szukanego użytkownika
 • user@host - adres użytkownika

Przykłady wykorzystania polecenia finger

 • finger Kowalski - wyświetla informacje o wszystkich użytkownikach mających nazwisko lub login Kowalski
 • finger jankowalski wyświetla informacje o użytkowniku jankowalski

id

id - wyświetla numer użytkownika i numer grupy

Wywołanie: id

Przykłady wykorzystania polecenia

 • id - wyświetla numer użytkownika uid i numer grupy gid

ssh

ssh (Secure Shell) - bezpiecny sposób logowania się na zdalny (odległy) komputer

Wywołanie: ssh [-l user] host

Opcje:

 • -l user - login użytkownika na zdalnym komputerze, konieczne jest podawanie go w przypadku, gdy jest on inny niż ten, z którego następuje logowanie
 • host - nazwa komputera, na który ma nastąpić logowanie

telnet

telnet - umożliwia zdalne zalogowanie się na inny komputer

Wywołanie: telnet [-l user] [host[port]]

Opcje:

 • -l user - "login" przypisany użytkownikowi na komputerze, na który chce on się zalogować
 • host - nazwa lub adres internetowy komputera, na który użytkownik chce się zalogować
 • port - numer portu do zalogowania się, w przypadku, gdy nie jest on podany, brany jest numer domyślny

Przykład wykorzystania polecenia telnet

 • telnet kliper - umożliwia logowanie się na komputer kliper, przy czym użytkownik musi podać swój login i hasło (po pojawieniu się prośby o podanie tego)
 • telnet -l jankowalski fregata - powoduje logowanie użytkowanika jankowalski na komputer fregata, w trakcie logowania użytkownik musi podać swoje hasło

passwd

passwd - tworzenie lub zmiana istniejącego hasła

Wywołanie: passwd

Przykłady wykorzystania polecenia passwd

 • Wpisanie polecenia passwd przez użytkownika jankowalski powoduje wyświetlenie napisu
Changing password for jankowalski

po czym pojawia się prośba o wpisanie stergo hasła:

Old password:

po pojawieniu się napisu

New password

należy wpisać nowe hasło, po czym wpisać je ponownie

Retype new password:

jesli powtónie wpisane hasło było takie same, jak za pierwszym razem, to hasło zostaje zmienione. W przeciwnym razie ważne pozostaje stare hasło i wyświetlany jest komunikat, że hasło nie zostało zmienione.

who

who - wyświetla listę użytkowników pracujących na danej jednostce w danym momencie.

Przykłady wykorzystania polecenia whoami

 • whoami wyświetla nazwą danego użytkownka w systemie, tzn. gdy polecenie to wpisał użytkownik mający login jankowalski, to polecenie wyświetli na ekranie napis
jankowalski
 • who - wyświetli, kto pracuje w systemie, skąd jest zalogowany i od kiedy

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93