exit

exit - zakończenie działania aktualnego procesu; napisanie 'exit' po znaku zachęty powoduje wylogowanie użytkownika z systemu.