wersja kontrastowa


exit

exit - zakończenie działania aktualnego procesu; napisanie 'exit' po znaku zachęty powoduje wylogowanie użytkownika z systemu.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93