wersja kontrastowa


Spis treści

gzip

gzip - służy do kompresji plików; w wyniku powstają pliki nazwa_pliku.gz

Wywołanie: gzip [-d|-c] pliki

Opcje:

 • -d - dekompresja pliku skopresowanego wcześniej
 • -c - czytanie lub pisanie danych na standardowe wyjście zamias do pliku

Przykłady wykorzystania polecenia gzip:

 • Wynikiem polecenia
gzip test

jest plik test.gz, któy zawiera spakowany plik test

 • Aby rozpakować plik test.gz:
gzip -d test.gz

pigz

pigz - gzip korzystający jednocześnie z wielu procesorów

Opcje:

 • takie jak w gzip
 • -p - liczba wątków kompresji (domyślnie 8)

bzip2

bzip2 - działa podobnie jak gzip z tym, że w większości przypadków daje większy stopień kompresji. Ceną za to jest wolniejsze działanie programu, szczególnie w przypadku kompresji.

pbzip2

pbzip2 - równoległa - działająca jednocześnie na wielu procesorach wersja bzip2'a

pack

pack - służy do pakowania plików; w wyniku powstają pliki nazwa_pliku.z

Wywołanie: pack [-] [-f] pliki

Opcje:

 • - - mówi, czy wyświetlać informacje o kompresji pliku
 • f - wymusza pakowanie

Przykłady wykorzystania polecenia pack

 • Wynikiem polecenia pack test jest plik test.z, któy zawiera spakowany plik test

tar

tar - pozwala łączyć pliki w archiwum

Wywołanie: tar [-xtrcvof] [nazwa_archiwum] [pliki]

Opcje:

 • x - odczytuje podane pliki z nazwa_archiwum
 • c - tworzy nowe nazwa_archiwum; usuwając to, co było w nazwa_archiwum
 • v - wyświetlanie nazw dołączanych plików
 • o - pliki odczytywane z nazwa_archiwum otrzymują nazwę właściciela i grupy, jaką ma osoba je odczytująca
 • f - używa archiwum o nazwie nazwa_archiwum
 • t - wyświetla nazwy plików, króre znajdują się w nazwa_archiwum
 • r - dodaje pliki do nazwa_archiwum
 • nazwa_archiwum - nazwa pliku, do którego mają zostać starowane pliki
 • pliki - pliki, które mają zostać włączone do archiwum

Przykłady wykorzystania polecenia tar

 • Polecenie
tar -cvf archiwum.tar *.c

wszystkie pliki z bieżącego katalogu z rozszerzeniem .c umieści w pliku archiwum.tar (plik ten zostanie stworzony również w bieżącym katalogu)

 • Komenda
tar -xvf /user/jankowalski/pliki.tar

rozpakowuje pliki znajdujące się w pliki.tar do bieżącego katalogu

 • Polecenie
tar -tvf archiwum.tar

wyświetla nazwy plików znajdujących się w archiwum.tar

 • W systemie Linux (oraz niekiedy w innych) dostępna jest wersj GNU programu tar, która umożliwia jednoczesną kompresję powstającego archiwum za pomoca programu gzip lub bzip2. Funkcję tę włącza się za pomocą opcji -z:
tar -zcvf archiwum_skompresowane.tar.gz pliki

Tak utworzone archiwum mozna rozpakować poleceniem:

tar -zxvf archiwum_skompresowane.tar.gz

Aby użyć do kompresji bzip2 należy użyć opcji -j:

tar -jcvf archiwum_skompresowane.tar.bz2 pliki
 • Jeśli tar nie wspiera opcji kompresji, moża użyć kombinacji poleceń tar i gzip oraz potoku:
tar -cvf - pliki | gzip -c > archiwum_skompresowane.tar.gz

Dekomresję wykonujemy analogicznie:

gzip -cd archiwum_skompresowane.tar.gz | tar -xvf -
 • tar + pigz + ssh
tar -cvf - pliki | pigz | ssh login@komputer.docelowy.net "cat > archiwum_skompresowane.tar.gz"

lub

tar -cvf login@komputer.docelowy.net:/jakis/katalog/archiwum_skompresowane.tar.gz pliki \
  --use-compress-program /bin/pigz --rsh-command /usr/bin/ssh

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93