wersja kontrastowa


Tunelowanie (przekierowanie portów) umożliwia nawiązanie połączenia pomiędzy stacją roboczą użytkownika i serwerem licencji, który znajduje się w CI TASK. Dzięki temu użytkownik zasobów CI TASK może legalnie uruchomić daną aplikację na swojej stacji roboczej.

Wymagania:
1) stacja robocza podłączona do internetu
2) system operacyjny Windows (dla systemu Linuks: Tunelowanie z wykorzystaniem klienta ssh)
3) znajomość loginu i hasła użytkownika KDM (jak zostać użytkownikiem KDM?)

Proponujemy dwie opcje tunelowania:

 

Uwaga! Tunel powinien być zestawiony przed instalacją oraz przed każdym uruchomieniem aplikacji (bo tak pobierana jest licencja).

 

Tunelowanie z wykorzystaniem autorskiego programu License Tunnel

1) pobierz, zainstaluj i uruchom program License Tunnel
2) wpisz login i hasło użytkownika zasobów CI TASK
3) wybierz z listy aplikację, z której chcesz korzystać; zatwierdź przyciskiem "Connect"

Instalacja i uruchomienie aplikacji:
1) zgłoś zapotrzebowanie na pliki instalacyjne na adres: kdm@task.gda.pl
2) dalej postępuj zgodnie z wytycznymi dla danej aplikacji:

  • Abaqus

1) uruchom instalator aplikacji
2) w odpowiednim kroku instalacji wybierz "SIMULIA FLEXnet" i w polu "License server 1" wpisz: 1911@127.0.0.1

  • ANSYS (serwer licencji znajduje sie w ICM)

1) zainstaluj aplikację
2) uruchom program anslic_admin (z uprawnieniami administratora)
- wybierz opcję: Specify the License Server Machine
- wpisz do kolejnych pól tekstowych:
ANSYS Licensing Interconnect port number: 1734
ANSYS Flexlm port number: 1723
Hostname: localhost
- zatwierdź i zamknij okno

  • ESRI (ArcGIS)

1) zainstaluj aplikację
2) uruchom program ArcGIS Administrator
- w polu "License Manager (for Concurrent Use software products)" wpisz:

  • HyperWorks

1) zainstaluj aplikację
2) ustaw środowiskową zmienną systemową
- zmienna: ALTAIR_LICENSE_PATH
- wartość: 6200@127.0.0.1

  • Mathematica/Mathematica (gov.)

1) uruchom instalator aplikacji
2) wybierz "Other ways to activate" -> "Connect to a network server"
3) w polu "Server name" wpisz: 127.0.0.1

  • Matlab

1) uruchom instalator aplikacji
2) wybierz instalację bez połączenia z internetem
3) wpisz w odpowiednie pole otrzymany File Installation Key
4) stwórz plik o nazwie "matlab.lic", zawierający  poniższą treść:

SERVER 127.0.0.1 83383f7c 1721
USE_SERVER

i zapisz go w znanym sobie miejscu
4) w kolejnym kroku instalacji podaj ścieżkę do pliku "matlab.lic"

  • MSC.Software

1) uruchom instalatora aplikacji
2) w odpowiednim kroku skonfiguruj dostęp do licencji
- w polu "License" wpisz: 1711@127.0.0.1

  • Siemens NX

1) uruchom instalatora aplikacji
2) w odpowiednim kroku skonfiguruj dostęp do licencji
- w polu "Enter server name(s) or a license file" (okienko "Licensing") wpisz:

Tunelowanie z wykorzystaniem klienta ssh (na przykładzie aplikacji Matlab)

1) sprawdź numery portów, które wykorzystywane są przez daną aplikację oraz serwer licencji, dla Matlaba to 1721 i 1722
2) postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Linuks, klient ssh z pakietu OpenSSH

ssh -L 1721:licencje.task.gda.pl:1721 -L 1722:licencje.task.gda.pl:1722 -l username kdm.task.gda.pl 

Windows, program PuTTY

1) uruchom program PuTTY i w oknie konfiguracji sesji wpisz adres serwera: kdm.task.gda.pl

2) z menu po lewej stronie wybierz pozycję "Connection/SSH/Tunnels"
- podaj port źródłowy (Source port): 1721
- podaj adres serwera i port docelowy (Destination): licencje.task.gda.pl:1721
- zatwierdź przyciskiem "Add"

-to samo powtórz dla drugiego portu: 1722

3) połącz się z serwerem licencji
4) zainstaluj Matlaba
- uruchom instalatora aplikacji
- wybierz instalację bez połączenia z internetem
- wpisz w odpowiednie pole otrzymany File Installation Key
- stwórz plik o nazwie "matlab.lic", zawierający  poniższą treść:

SERVER 127.0.0.1 83383f7c 1721
USE_SERVER

i zapisz go w znanym sobie miejscu
- w kolejnym kroku instalacji podaj ścieżkę do pliku "matlab.lic"

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93