wersja kontrastowa


Serwer KDM (kdm.task.gda.pl) pełni następujące funkcje:

  • serwer dostępowy dla użytkowników (SSH),
  • serwer pocztowy,
  • praca interaktywna w środowisku Unix'a,
  • udostępnianie użytkownikom właściwych serwerów obliczeniowych poprzez systemy kolejkowe

Serwer ten nie jest serwerem obliczeniowym!

Serwer działa pod systemem operacyjnym Linux. Ze względów organizacyjnych, po zalogowaniu, w znaku zachęty (prompt) serwer zgłasza się jako kdm-ap (AP - access point).

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93