wersja kontrastowa


Zasoby obliczeniowe i archiwizacyjne

 

CI TASK pełni rolę Centrum Komputerów Dużej Mocy. W ramach tej funkcji Centrum gromadzi i udostępnia środowisku naukowemu zasoby obliczeniowe w postaci komputerów dużej mocy obliczeniowej, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych i innych. W Polsce działają jeszcze cztery podobnie ośrodki: w Krakowie (CYFRONET), Poznaniu (PCSS), Warszawie (ICM) i Wrocławiu (WCSS).

Zobacz:

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93