ZasobyOpisUsługi
Komputery Dużej Mocy Superkomputer Tryton o mocy obliczeniowej 1,5 PFLOPS, 1600 węzłów obliczenioweych, 218 TB RAM Obliczenia naukowe, oprogramowanie do symulacji, analizy i przetwarzania danych
Pamięc masowa 8 PB pamięci (dyski SDD, HDD, biblioteki taśmowe) Archiwizacja, analiza dużych zbiorów danych (Big Data)